Kommunikatører er i top tre over de faggrupper, der er mest glade for deres job

/files/assets/news/brooke-cagle--uhvrvdr7pg-unsplash.jpg
20. april 2023
Af Bitten Kjærgaard

Godt 50 % af danskerne er i høj grad glade for deres arbejde, og det gælder særligt en faggruppe som kommunikatørerne. Samtidig føler 55 % af danskerne sig stressede. Og generelt mener danskerne, at virksomheder underpræsterer, når det gælder forebyggelse af stress. Det viser konsulenthuset Ballisagers årlige Kandidatanalyse.

Konsulenthuset Ballisager laver hvert år en undersøgelse af danskernes forhold til arbejdsmarkedet. Og i Kandidatanalysen 2022 kigger de blandet andet særligt på danskernes trivsel, og hvilke faktorer på arbejdspladsen, der påvirker trivslen. Undersøgelsen har 1500 respondenter, og siger noget generelt om danskernes oplevelse med arbejdsmarkedet.

49 % af de adspurgte danskere er i ”høj grad” glade for deres job, og 30 % er i nogen grad.

Danskere, der arbejder med kommunikation og HR er, sammen med IT/ingeniør og ledere, i top tre over faggrupper, der er mest glade for deres job.

Kommunikatørerne er desuden en faggruppe, der er stolte af deres fag, og som har motivationen med sig.

At være sig selv på arbejdet hænger sammen med trivsel

Der er en meget høj kausalsammenhæng mellem dem, der siger, at de kan ”tage sig selv med på arbejde” og dem, der oplever høj trivsel og lav stress. Jo mere man føler, man har sig selv med på arbejde, desto bedre vilkår er der for trivsel og desto mindre chance er der for at være stresset.

Og det her fokus bliver kun vigtigere, for især de unge i arbejdsstyrken lægger vægt på arbejdspladser, der er opmærksomme på diversitet og inklusion.

Den største stressudløser er en for stor arbejdsmængde

55 % af danskere føler sig stressede på deres job i højere eller mindre omfang, 15 % er det ofte. Det der bidrager mest til stress, er i overvejende grad arbejdsmængde. Kulturen på arbejdspladsen har også noget at skulle sige.

Ud over CSR og sunde rammer på arbejdspladsen, er det stressforebyggelse, der er vigtigst for danskerne. Samtidig er det stressforebyggelse, som virksomhederne underpræsterer mest på.

Hos dem, der ikke trives, er de primære årsager manglende udvikling, dårligt samarbejde med chefen, dårlige opgaver og høj travlhed.

Stor arbejdsmængde og høj travlhed er en del af mange kommunikatørers hverdag, og en hyppig årsag til mistrivsel. Måske især fordi man som kommunikatør har mange forskelligartede opgaver.

Årsagerne til mistrivsel stemmer nogenlunde overens med det, KS-medlemmerne fortæller i karriererådgivningen. De, der ikke trives fortæller om manglende udvikling og arbejdsopgaver, der ikke længere passer til medlemmernes profil. At de føler, at de ikke kommer videre i deres arbejdsliv. Og de fortæller om dårlig ledelse og/eller dårligt samarbejde med ledelsen, som både kan handle om relationen, men også om lederen er til stede på arbejdspladsen og forstår ens arbejdsbyrde og formår at prioritere opgaver. Og så fortæller de om travlhed, så man uanset andre omstændigheder ikke føler hverdagen hænger sammen.

Mere info

Arbejdstilsynet er i forbindelse med den nye bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø netop kommet med en række vejledninger til arbejdspladserne, der blandt andet handler om, hvad man både som arbejdsgiver og medarbejder kan gøre i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres. Den kan du læse her.

Disclaimer: Selv om undersøgelsen er repræsentativ for sin overordnede demografi, vil detaljerne i de mindre grupperinger ikke nødvendigvis være det.

Foto Brooke Gagle

Fusion

Vi tager vores styrker med os

”En af KS’ vigtigste styrker er, at vi kender KS’ernes arbejdsmarked og faglighed. Det vil vi ikke sige farvel til, og derfor skal den nye organisation kunne dække de fagligheder, som KS dækker i dag. KS’erne skal føle sig set i DM, uanset om de kommer med en kommunikations-, sprog- eller marketingbaggrund. Fagligheder, som DM i øvrigt alle har i forvejen,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

Job og karriere

Skal vi arbejde mere eller skal vi arbejde smartere?

Vi skal ikke hylde at hente børn sent eller at arbejde til sent. Vi skal heller ikke hylde at hente tidligt. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Vi skal derimod hylde et arbejdsmarked og en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og til at arbejde smartere.

KS

Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Edit page