Her er dine rettigheder, hvis du er syg op til eller under din ferie

21. juni 2023
Af Jette Snoer

Læs her hvad du skal gøre, hvis du er syg når ferien begynder, hvis du bliver syg under ferien og hvad du gør, hvis du er langtidssygemeldt og gerne vil holde ferie.

Syg før ferien

Sygdom er det man kalder en lovlig feriehindring.

Din ferie begynder på din første feriedag, på det tidspunkt, hvor du normalt ville møde på arbejde. Er du syg på dette tidspunkt, har du ikke pligt til at begynde din ferie – men du må gerne, hvis du selv ønsker det. Hvis du vil skubbe ferien til et senere tidspunkt, skal du sygemelde dig inden ferien starter – og i øvrigt følge de regler og procedurer, der gælder på din arbejdsplads i forhold til sygemelding. Hvis du bliver rask under ferien, skal du give besked til din arbejdsgiver, og meddele om du vil møde på arbejde eller om du vil holde den resterende del af den planlagte ferie. Sørg for snarest efter du er raskmeldt at aftale med din leder, hvornår du gerne vil holde erstatningsferie – du kan ikke blot selv bestemme det.

Syg under ferien

Bliver du syg under din ferie, skal du med det samme melde dig syg ifølge de regler og procedurer, der gælder på din arbejdsplads. Hvis du vil have mulighed for at holde din ferie på et senere tidspunkt, skal du have en lægeerklæring, der gælder fra første sygedag. Du skal selv betale for erklæringen. Der gælder lidt forskellige regler for ret til erstatningsferie, bl.a. i forhold til hvor længe du er syg og hvor længe du har været ansat. Under alle omstændigheder har du først ret til erstatningsferie, når du har været syg i 5 dage. Når du skal holde erstatningsferie, skal det også aftales med din leder.

Langtidssyg og vil gerne holde ferie

Hvis du er delvist eller helt sygemeldt på grund af længerevarende sygdom, har du allerede en feriehindring i forhold til planlagt ferie. Du skal derfor ikke sygemelde dig på ny. Men vil du gerne holde ferien – for eksempel fordi du skal ud at rejse – og din læge vurderer, at det ikke vil skade din helbredelse – skal du have en såkaldt teknisk raskmelding. Det er en aftale, som du laver med jobcentret og med din arbejdsgiver, hvorefter du raskmelder dig og efter ferien er syg igen. Aftalen om teknisk raskmelding er vigtig for at undgå, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvor din arbejdsgiver ikke får sygedagpengerefusion, når du fortsat er sygemeldt.

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

KS

Høj tilfredshed med KS

Tak til de medlemmer, der har deltaget i KS Medlemsundersøgelse 2023. Vi er glade for, at I fortsat er rigtig god tilfredse med jeres medlemskab.

KS

KS har fået nyt repræsentantskab

Se listen over de nyvalgte repræsentanter til KS’ øverste myndighed her.

Edit page