Det nye OK23-forlig kan sætte niveauet for lønudviklingen

/files/assets/news/ok23-jpeg-1677154905.jpg
23. februar 2023
Af Jette Snoer

Denne uges gennembrudsforlig på industriens område ved OK23 og de efterfølgende lokale lønforhandlinger kan blive afgørende for den samlede lønudvikling, og dermed også for KS’ernes løn i den kommende periode. Men først skal det godkendes.

For få dage siden blev der indgået forlig mellem DI og CO-Industri på industriens område, som er det man kalder minimallønsområdet. Forliget er toårigt og danner rammen for de kommende forhandlinger på timelønsområdet, hvor særligt transportsektoren, byggeriet og Dansk Erhverv/HK er centrale aftaler.

De nye overenskomster gælder i to år frem til den 1. marts 2025. De indeholder en lang række forbedringer, hvor her blot skal nævnes de, der direkte har noget økonomisk indhold:

  • Fritvalgskontoen stiger med to procent fra 7 til 9 procent i 2024.

  • Fra i år skal arbejdsgiverne betale to procent mere og lønmodtagerne to procent mindre ind til pension. Medarbejderne opsparer det samme – men det gør altså, at de får to procent mere ud sammen med lønnen.

  • Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.

  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.

Økonomien siger således 4% i lønstigning, der er garanteret. Men det helt store spørgsmål bliver, hvad de lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder kommer til at give af resultater. For det bliver i sidste ende afgørende for den samlede lønudvikling.

Og det kan også blive af betydning for dig, der er ansat som KS´er på en individuel kontrakt og med individuel lønforhandling. Det vender vi tilbage til, når vi ved, om resultaterne bliver godkendt.

Indtil da – husk du altid kan kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning om din ansættelsessituation – herunder løn

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

KS

Høj tilfredshed med KS

Tak til de medlemmer, der har deltaget i KS Medlemsundersøgelse 2023. Vi er glade for, at I fortsat er rigtig god tilfredse med jeres medlemskab.

KS

KS har fået nyt repræsentantskab

Se listen over de nyvalgte repræsentanter til KS’ øverste myndighed her.

Edit page