19. januar 2023

Det kan betale sig at forhandle løn

/files/assets/bruce-mars-fwvmhua_wby-unsplash.jpg
Foto Bruce Mars

KS’ årlige lønstatistik, hvor vi lige nu er i gang med at se på resultaterne for 2022, gemmer på mange interessante informationer om KS’ernes løn og arbejdsforhold. Resultaterne viser, at det kan betale sig at forhandle løn. Vi kan også se, at det kun er 9 % af de privatansatte, der ikke har personalegoder. Og at næsten halvdelen af KS’erne har imellem 2 og 9 overarbejdstimer om ugen.

Af juridisk konsulent Jette Snoer

57 % af de privatansatte KS’ere og godt 43 % af de offentligt ansatte har forhandlet deres løn indenfor det seneste år. Det viser den nye lønstatistik fra KS. Resultaterne viser også, at det kan ”betale sig” at tage den årlige lønforhandling. Det kan godt være, at resultatet måske ikke imødekom dit udspil – men næste gang, du skal til lønforhandling, har du måske fået nogle pejlemærker, du kan bruge. Forberedelse vil altid være vigtig. Det kan du også bruge KS til – læs hvordan her

Antallet at nyansatte på det private område var knapt 19 % og på det offentlige område knapt 11 %.

Det er altid vigtigt i en ansættelsessituation at forhandle den bedst mulige løn. Det er sværere at forhandle et ”efterslæb” hjem, når man først er blevet ansat. Vær derfor altid forberedt på ved en jobsamtale at svare på spørgsmålet ”hvad har du af lønforventninger”. Det kan du også bruge KS til at sparre med om. Læs mere her

Mellem 2 og 9 timers overarbejde om ugen

I alt svarer cirka 46 % af alle KS’ere, at de har mellem 2 og 9 timers overarbejde om ugen. Godt 73 % af offentligt ansatte kan afspadsere mens knapt 9 % hverken har afspadsering eller særskilt betaling. For privatansatte viser svarene, at knapt 39 % kan afspadsere, mens knapt 38 % hverken har afspadsering eller særskilt udbetaling.

72 % af de privatansatte har en sundhedsordning

Privatansatte har også svaret på, hvilke personalegoder, de har i forbindelse med deres ansættelse. For eksempel har godt 72 % sundhedsordning/forsikring, knapt 26 % betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness, godt halvdelen fri telefon, godt 1/3 internet og hjemme-pc betalt. Kun cirka 9 % har ingen personalegoder.

89 % af de privatansatte har en aftalt arbejdstid. Heraf har godt 20% betalt frokost.

Mere detaljerede opgørelser over KS’ernes lønninger fordelt på stillingskategorier, uddannelser og meget andet, vil kunne ses i vores Lønmagasin, der er klar primo/medio februar 2023 på vores hjemmeside. Vi giver jer besked her i nyhedsbrevet, når det er klar.

Fakta om årets generelle lønstigninger

Privatansatte KS´ere hele landet fra september 2021 til september 2022: 6,3 %

Ser man på stigningerne fordelt efter dimittendår for alle privatansatte, viser tallene, at dimittender fra 2020 eller senere har haft en reel lønstigning på 10,6% i gennemsnit. Perioden 2010-2019 viser en stigning på 7,7 %. Disse stigninger er væsentligt højere end dem vi så i sidste års lønstatistik, der i gennemsnit viste en stigning på 5,2 % for alle og for dem, der dimitterede i 2015 – 2019 en stigning på 7,9%.

Vores indsamlede data viser også, at godt 91 % af de privatansatte KS´ere har en pensionsordning, godt 31 % har mulighed for at få resultatløn, bonus, provision gratiale eller lignende.

Offentligt ansatte KS´ere hele landet fra september 2021 til september 2022: 4,8 %.

Disse tal dækker over såvel de aftalte lønstigninger på det offentlige område (stat, kommuner og regioner) som følge af resultatet fra overenskomstforhandlingerne i 2021, incl. reguleringsordningen. Derudover omfatter stigningerne også de individuelt aftalte lønstigninger som følge af de lokale lønforhandlinger, der har fundet sted i samme periode.

Læs mere her

Edit page