/files/assets/big_promo/ksdame.png

Løn som privatansat

Kend din markedsværdi og bliv skarp til din lønforhandling

Din løn er et udtryk for din værdi på arbejdsmarkedet, og vi anbefaler, at du undersøger forholdene, inden du kommer med dit lønudspil.

Dit lønudspil bør være realistisk og nøje overvejet, da lønudspillet giver arbejdsgiveren en indikation af din seriøsitet, dine kvalifikationer og kompetencer.

Sådan griber du lønforhandlingen an

På det private område lønforhandles der altid ved ansættelsen og som udgangspunkt derefter en gang årligt under ansættelsen.

Hvis du har en egentlig ret til lønforhandling, vild et fremgår af din kontrakt, personalepolitik eller eventuelt en overenskomst.

Man kan inddele lønforhandling i tre faser, før, under og efter.

Forberedelse inden forhandlingen

Det vigtigste ved en lønforhandling er en god forberedelse.

Du forbereder dig bedst ved løbende at gøre din chef opmærksom på de resultater, du opnår, samtidig med at du noterer dem ned i forbindelse med skabelsen af resultaterne.

Når lønforhandlingen nærmer sig, kan det være en god idé at se dine notater igennem og overveje, hvilke eksempler du vil bruge i din lønforhandling.

Husk i øvrigt at bruge værktøjerne her på siden;

Book en lønvejledning

Brug lønberegneren

10 gode råd til lønforhandling

Under forhandlingen

Det er vigtigt, at der er afsat god tid til forhandlingen, så det ikke er mangel på tid, som gør, at der ikke bliver forhandlet et resultat, som du er tilfreds med.

Det er også vigtigt, at du lytter aktivt til din modparts argumenter og ikke "hænger fast" i et eventuelt "nej" fra din arbejdsgiver. Husk at bevare overblikket og spørg ind til, og omkring, chefens afvisning af din forslåede lønstigning.

Du må gerne gentage dine argumenter for din lønstigning flere gange, og vi anbefaler, at du løbende opsummerer det, I har talt om.

Det kan også være en god idé at inddrage goder som supplement eller alternativ til mere i løn. Du kan blive klogere på hvad andre privatansatte KSere har forhandlet sig til her:

Privatansattes fridage og overarbejde

Efter forhandlingen

Når forhandlingen er afsluttet, er det vigtigt, at I aftaler, hvornår lønstigningen er gældende fra, og at I laver referat af det, I har aftalt.

Husk i øvrigt at næste års lønforhandling allerede starter, når du går ud af forhandlingsrummet.

Forbered dig til lønforhandlingen

Brug lønberegneren

Brug vores lønberegner. Den giver dig et indblik i, hvad andre med samme faglighed som dig får i løn, frynsegoder, lønpakker, arbejdstid og frihed. Den indeholder også tal for studiejob.

Book en lønvejledning

Kontakt KS og bliv klar til din næste lønforhandling. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til den løn og de lønelementer, som passer ind i din nuværende livssituation.

KS' lønstatistik

Gå i dybden med resultatet af KS' lønundersøgelse for privatansatte, nyuddannede og yngre kandidater og find tabeller, som har et højere detaljeniveau end lønberegneren.

Det spørger andre om...

Privatansattes forhandlingspalet

Alt er i princippet til forhandling, og det er kun fantasien, som sætter grænser. Lønnen er en del af den pakke, som dine løn- og ansættelsesvilkår udgør. Gode regler for overarbejdsbetaling, løn under barsel for både mænd og kvinder, ferie, pension med videre kan være lige så meget værd som løn – eller måske mere.

Som eksempel på andre goder, du kan forhandle dig til ved en lønforhandling, kan nævnes:

Løn & Pension
Løn • Pension • Bonus • Provision • Aktielønning

Arbejdstid
Overarbejdsbetaling • Afspadsering • Flekstid • Betalt frokostpause

Barsel & Børn
Fuld løn under barsel • Omsorgsdage • Ret til fri med løn ved barn syg

Ferie & Frihed
Feriefridage • Forhøjet ferietillæg • Andre fridage med løn

Andre goder

Fri telefon/mobil • Betalt Internet • Hjemme PC • Fri avis/tidsskrifter • Fri tog/buskort • Fri bil • Fri parkering • Fitness/massage/wellness/coaching • Sundhedsforsikring • Betalt efteruddannelse • Kontingenter Brancheforeninger og faglige kontingenter

Beregn værdien

af betalt frokost, ekstra ferie og højere ferietillæg

Beregner

Edit page