1. april 2020

Corona og din ferie

/files/assets/news/arno-smit-credits.jpg

Hvilke konsekvenser har Coronakrisen for min ferie? Det spørger mange KS-medlemmer sig selv om i øjeblikket. Heldigvis er der mange af dem, der søger hjælp hos KS eller tjekker regler og rettigheder på vores hjemmeside.

Coronasituationen har vendt op og ned på vores hverdag, og det gælder også ferieplanerne. Det sker oven i købet på et tidspunkt, hvor vi havde indrettet os på den nye ferielov med dens overgangsordning og måske ”sparet op” til efterårsferien.
I KS får vi i øjeblikket rigtig mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig til de ændrede udmeldinger fra regering, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst virksomhederne.
En del henvendelser drejer sig om afholdelse af ferie og varsling af ændringer i ferieplanerne, som det ikke altid er lige nemt at få til at gå op, andre handler om, hvad det betyder for ferien, når man aftaler at gå ned i tid og/eller løn. Læs mere om ferie her

Derfor lige et par råd om ferie.
Ferieåret 2019/2020 udløber som bekendt den 30. april, og hvis du har ferie til gode, er det vigtigt at få den afholdt inden dette tidspunkt.
Du kan også aftale at få en uges ferie overført til næste ferieår. I givet fald skal du sikre dig aftalen på skrift.
Rigtig mange spørger dog om, hvordan det er med afvikling af restferie inden ferieåret slutter. Og her er der forskel på de aftaler, som er indgået i det offentlige og i det private.

Privatansatte
I det private er der indgået en aftale om lønkompensation for medarbejdere, som er sendt hjem, hvor alternativet ville være afskedigelser. Det er en del af denne aftale, at hvis man bliver sendt hjem med løn i tre måneder, skal man afholde fem feriedage, feriefridage eller afspadsering. Vær opmærksom på, at hvis du er sendt hjem for en kortere periode, reduceres antallet af pålagte feriedage forholdsmæssigt, så hvis du er hjemsendt én måned, skal du holde fri 1,67 dage. Og som altid, husk at du ikke skal arbejde, mens du holder fri. Det kan også komme til at betyde, at aftaler om at overføre ferie til næste ferieår kan blive ændret. Har du ikke ferie eller andet frihed til gode, kan du i sidste ende blive sendt hjem i op til 5 dage, hvor du bliver trukket i løn.

Offentligt ansatte
I det offentlige er der indgået en aftale om, at arbejdsgiverne kan varsle afvikling af ferie, feriefridage/6. ferieuge eller anden frihed med kortere varsel, end der ellers ville være tale om – nemlig med én dags varsel. Du må som altid ikke arbejde, mens du holder fri. Det kan også komme til at betyde, at aftaler om at overføre ferie til næste ferieår kan blive ændret. Har du slet ikke ferie eller anden frihed til gode, kan du ikke blive forpligtet til at holde ferie.

De almindelige regler gælder også
Ud over disse særlige regler, så gælder de almindelige ferieregler. Det vil sige at både i det offentlige og det private, kan din arbejdsgiver varsle ferie efter de regler, som i forvejen er gældende – det vil sige at restferie (to uger) skal varsles med en måned, og hovedferie skal varsles med 3 måneder – varslingsregler som dog, hvis du er privatansat, kan være fraveget i din kontrakt.
Det gælder naturligvis også uændret, at I kan aftale afholdelse af ferie uanset hvad der står i varslingsreglerne.
En del medlemmer er i færd med eller har allerede indgået aftaler om at gå ned i løn, og det kan også få betydning for lønnen, mens man holder ferie. Ferielovens regel er nemlig, at man holder ferie med den sædvanlige løn, så hvis du holder ferie på et tidspunkt med lavere løn, er det den løn, du får under ferien. Blandt andet derfor anbefaler vi også, at aftaler om lønnedgang indgås for den kortest mulige periode.

Det samme er udgangspunktet, hvis du aftaler at gå ned i tid. Dette gælder dog ikke, hvis din arbejdstid ændres med over 20%. Hvis det er tilfældet, skal der laves en feriedifferenceberegning baseret på din ugeløn i ferieåret og den procentvise forskel mellem den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret og arbejdstiden på ferietidspunktet.  Kontakt KS for hjælp til beregningen.
Du kan læse meget mere om de regler og aftaler der gælder i forbindelse med Coronakrisen på KS’ hjemmeside, som opdateres løbende og hver gang der sker ændringer. Læs med her

Edit page