Byggeriets overenskomster faldt på plads d. 7. marts. Det er en vigtig brik i det kommende samlede forlig

/files/assets/news/vardan-papikyan-k0ksfvx7ldk-unsplash.jpg
8. marts 2023
Af Jette Snoer

Den 7. marts blev der indgået forlig om byggeriets overenskomster. Det er en vigtig brik, fordi der traditionelt på dette område altid har været knaster, og de to sidste gange endte forhandlingerne i forligsinstitutionen. Aftalerne gælder for en 2-årig periode frem til d. 31. marts 2025.

En af de store knaster denne gang var også spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft – der oftest er en billigere arbejdskraft. Her har parterne nu aftalt et løntillæg på 25 kr. i timen til udenlandske arbejdere som et værn mod løndumpning. Tillægget er et boligtillæg til medarbejdere, der ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. jan. 2024. Boligtillægget bortfalder, når medarbejderens timeløn når op på mindstebetalingssatsen. Tillægget kan betales i op til 12 måneder.

Byggeriets overenskomst er en såkaldt minimallønsoverenskomst. Der er aftalt stigninger på mindstelønnen på 4,5 kr. pr. 1. maj 2023 og 4,50 kr. pr. 1. januar 2024. I lighed med de øvrige områder ændres arbejdsgivers pensionsbidrag sig fra 8 til 10 % mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 %. Bidraget til den særlige lønopsparing er også aftalt forhøjes. Nye regler for betalt barsel er også aftalt ligesom der er blevet indført mulighed for 4 dages arbejdsuge under visse betingelser.

Forudsat der ved de lokale lønforhandlinger på virksomhederne også aftales lønstigninger kan forliget betyde at lønefterslæbet i forhold til inflation måske kan indhentes.

Den videre proces er fortsat, at der skal forhandles en række overenskomster på plads i den private sektor, hvorefter resultaterne skal godkendes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. Det forventes at kunne ske i løbet af april måned.

KS

Frivilligdagen 2023: Kommunikationsfolket i en verden fuld af opgaver

Mere end 40 frivillige fra alle dele af KS dukkede op til en dag fuld af oplæg, workshops og networking til Frivilligdagen den 18. marts 2023. Se billeder fra og hør om de frivilliges dag i artiklen her.

KS

KS Prisen 2023: Når frivillige kræfter gør en forskel for K-branchen

Kommunikation og Sprog uddeler hvert år KS Prisen til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for at synliggøre KS eller KS’ernes faglighed. I år går prisen til en flok KS’ere, der har gjort noget særligt for kommunikationsfolk, der arbejder alene i deres organisation.

CV og ansøgning

Arbejdspladskultur er vigtigt: Sådan finder du ud af om den passer til dig

KS Karrierekonsulenter kommer her med 5 bud på, hvad du kan spørge om til jobsamtalen for at få indblik i arbejdspladskulturen. At trives i et job er nemlig andet og mere end blot at have fede arbejdsopgaver. Kulturen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen kan have stor betydning for, hvor glad man er for at gå på arbejde og ikke mindst, hvor godt man lykkes i arbejdet.

Edit page