Byggeriets overenskomster faldt på plads d. 7. marts. Det er en vigtig brik i det kommende samlede forlig

/files/assets/news/vardan-papikyan-k0ksfvx7ldk-unsplash.jpg
8. marts 2023
Af Jette Snoer

Den 7. marts blev der indgået forlig om byggeriets overenskomster. Det er en vigtig brik, fordi der traditionelt på dette område altid har været knaster, og de to sidste gange endte forhandlingerne i forligsinstitutionen. Aftalerne gælder for en 2-årig periode frem til d. 31. marts 2025.

En af de store knaster denne gang var også spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft – der oftest er en billigere arbejdskraft. Her har parterne nu aftalt et løntillæg på 25 kr. i timen til udenlandske arbejdere som et værn mod løndumpning. Tillægget er et boligtillæg til medarbejdere, der ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. jan. 2024. Boligtillægget bortfalder, når medarbejderens timeløn når op på mindstebetalingssatsen. Tillægget kan betales i op til 12 måneder.

Byggeriets overenskomst er en såkaldt minimallønsoverenskomst. Der er aftalt stigninger på mindstelønnen på 4,5 kr. pr. 1. maj 2023 og 4,50 kr. pr. 1. januar 2024. I lighed med de øvrige områder ændres arbejdsgivers pensionsbidrag sig fra 8 til 10 % mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 %. Bidraget til den særlige lønopsparing er også aftalt forhøjes. Nye regler for betalt barsel er også aftalt ligesom der er blevet indført mulighed for 4 dages arbejdsuge under visse betingelser.

Forudsat der ved de lokale lønforhandlinger på virksomhederne også aftales lønstigninger kan forliget betyde at lønefterslæbet i forhold til inflation måske kan indhentes.

Den videre proces er fortsat, at der skal forhandles en række overenskomster på plads i den private sektor, hvorefter resultaterne skal godkendes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. Det forventes at kunne ske i løbet af april måned.

KS

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Leder i Kommagasinet

Vi skal være visionære på fagets vegne

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

Edit page