Ambitiøse investeringer i forskning er en investering i samfundet

/files/assets/news/forskning.jpg
20. marts 2023
Af Anne Nimb

De danske investeringer i forskning og innovation sakker internationalt set bagud, men de er afgørende for, at vi finder løsningerne i forhold til fx klima og sundhed. Derfor skal der investeres mere, mener Akademikerne, der lancerer forsknings- og innovationspolitik.

Høje ambitioner for forskning er afgørende for at finde løsninger på store udfordringer på områder som klima, sundhed og sikkerhedspolitik, men alligevel halter det fortsat med en langsigtet dansk forskningspolitik. Med lanceringen af en ny forsknings- og innovationspolitik opfordrer KS’ hovedorganisation Akademikerne til, at der igen bliver skruet op for ambitionerne.

Danmark sakker internationalt set bagud, når det kommer til ambitionerne for de offentlige forskningsinvesteringer. Forskning har ikke haft høj prioritet hos de foregående regeringer, og senest har vi fået et nyt regeringsgrundlag, hvor vigtigheden af en stærk forskningsindsats igen overses. Derfor er Danmark fortsat uden en langsigtet forsknings- og innovationspolitik.

”Fremragende forskning kommer ikke af sig selv, og Danmarks internationale position som stærkt forskningsland er ikke en selvfølge. Desværre rummer regeringsgrundlaget meget lidt om forskning, men nu er det på tide, at forskning og innovation kommer højere op på den politiske dagsorden”, siger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne.

Akademikerne foreslår, at Danmark skal øge de offentlige forskningsinvesteringer markant fra de nuværende 1 % af BNP til 1,5 % i 2030. Sverige og Finland har for længst sat mere ambitiøse mål på området, og vi bør som minimum følge med landene omkring os, når det kommer til investeringer i forskning og udvikling.

Regeringen skal have en ambitiøs politik for at styrke offentlig og privat forskning og sætte sig i spidsen for en visionær og langsigtet forsknings- og innovationsstrategi.

”Resultaterne af forskningen ser vi overalt i vores dagligdag. Når virksomheder vokser og skaber nye arbejdspladser, og når offentlige institutioner forbedrer behandlingsformer og service for borgerne, så skyldes det ofte den nye viden og de nye ideer, som udspringer af forskningen. Derfor er det vigtigt, at forskningen bliver omsat til praksis, så der bliver skabt ny værdi og nye løsninger til gavn for samfundet”, siger Lisbeth Lintz.

”Akademikernes Forsknings- og Innovationspolitik 2023” er udarbejdet i samarbejde med Akademikernes medlemsorganisationer. Læs mere her.

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

De danske investeringer i forskning og innovation sakker internationalt set bagud, men de er afgørende for, at vi finder løsningerne i forhold til fx klima og sundhed. Derfor skal der investeres mere, mener Akademikerne, der lancerer forsknings- og innovationspolitik.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page