Adgangen til efteruddannelse bør være lige for alle

/files/assets/news/veu.jpg
17. august 2023
Af Anne Nimb

Alle på arbejdsmarkedet har behov for øget kompetenceudvikling - fra ufaglærte til akademikere. Derfor bør mulighederne for at få tilskud til kompetenceudvikling gennem efter- og videreuddannelsessystemet, også gælde dem, der har en videregående uddannelse.

Nye trepartsforhandlingerne om efter- og videreuddannelse går i gang nu. Regeringen har både i regeringsgrundlaget og med disse forhandlinger sat fokus på livslang læring og på nødvendigheden af at styrke mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse for hele arbejdsstyrken.

Det sidste er en vigtig pointe for alle med en lang videregående uddannelse. Vi har nemlig et arbejdsmarked, hvor kompetencekravene forandrer sig med rivende hast, og hvor alle i arbejdsstyrken får brug for løbende at udvikle deres kompetencer. Det er en forudsætning for, at virksomheder og medarbejdere kan omstille sig og skabe resultater, når grøn omstilling, digitalisering og brug af kunstig intelligens konstant skaber nye kompetencebehov.

Produktion og innovation i virksomheder og velfærdsorganisationer sker i et samarbejde mellem flere faggrupper, og alle i teamet skal have de rigtige kompetencer for at kunne skabe resultater i fællesskab.

Set i det lys foreslår KS’ hovedorganisation Akademikerne, at VEU, dvs. efter- og videreuddannelsessystemet, udvides, så alle uanset uddannelsesniveau kan bruge ordningen. Gennem Omstillingsfonden har ufaglærte og faglærte i dag mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at de skal have penge op af lommen. Fonden har på den måde stor succes med at understøtte mobiliteten på arbejdsmarkedet ved at give en lang række ufaglærte og faglærte mulighed for et forløb på en videregående uddannelse.

Akademikerne mener, at Omstillingsfonden også fremover skal indgå som en del af den offentlige efter- og videreuddannelsesindsats, og at den bør blive en varig ordning, hvor alle på arbejdsmarkedet, og det vil også sige dem med en lang videregående uddannelse, efter aftale med deres arbejdsgiver, får mulighed for at søge og opnå et tilskud fra fonden.

Som det fremgår af dagens artikel i nyhedsbrevet om KS’ernes efteruddannelsesønsker, er der stort behov for efteruddannelse for os som akademikere.

Læs artiklen her

Det første forhandlingsmøde i trepartsforhandlingerne går i gang i morgen.

Foto Unsplash

KS

DMs forperson er gået på orlov

På baggrund af en arbejdspladsvurdering (APV) i DM, der viser udfordringer i samarbejdet mellem det politiske niveau og sekretariatet, herunder ikke mindst i forhold til DM’s forperson, Camilla Gregersen, har Camilla Gregersen valgt at gå på selvbetalt orlov, mens en arbejdsgruppe går i gang med at finde en løsning.

Leder i Kommagasinet

Restitution er rasende rart – og absolut nødvendig

Det er juni, vejret er dejligt, sommerferien står for døren. Eller det bør den i hvert fald.

Løn og ansættelse

Må chefen flytte din ferie?

Ferien nærmere sig og dermed også en række spørgsmål om forskellige regler i forbindelse med afholdelse af ferie. Her får du svar på de mest almindelige.

Edit page