Adgangen til efteruddannelse bør være lige for alle

/files/assets/news/veu.jpg
17. august 2023
Af Anne Nimb

Alle på arbejdsmarkedet har behov for øget kompetenceudvikling - fra ufaglærte til akademikere. Derfor bør mulighederne for at få tilskud til kompetenceudvikling gennem efter- og videreuddannelsessystemet, også gælde dem, der har en videregående uddannelse.

Nye trepartsforhandlingerne om efter- og videreuddannelse går i gang nu. Regeringen har både i regeringsgrundlaget og med disse forhandlinger sat fokus på livslang læring og på nødvendigheden af at styrke mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse for hele arbejdsstyrken.

Det sidste er en vigtig pointe for alle med en lang videregående uddannelse. Vi har nemlig et arbejdsmarked, hvor kompetencekravene forandrer sig med rivende hast, og hvor alle i arbejdsstyrken får brug for løbende at udvikle deres kompetencer. Det er en forudsætning for, at virksomheder og medarbejdere kan omstille sig og skabe resultater, når grøn omstilling, digitalisering og brug af kunstig intelligens konstant skaber nye kompetencebehov.

Produktion og innovation i virksomheder og velfærdsorganisationer sker i et samarbejde mellem flere faggrupper, og alle i teamet skal have de rigtige kompetencer for at kunne skabe resultater i fællesskab.

Set i det lys foreslår KS’ hovedorganisation Akademikerne, at VEU, dvs. efter- og videreuddannelsessystemet, udvides, så alle uanset uddannelsesniveau kan bruge ordningen. Gennem Omstillingsfonden har ufaglærte og faglærte i dag mulighed for at tage moduler på akademi- eller diplomuddannelser, uden at de skal have penge op af lommen. Fonden har på den måde stor succes med at understøtte mobiliteten på arbejdsmarkedet ved at give en lang række ufaglærte og faglærte mulighed for et forløb på en videregående uddannelse.

Akademikerne mener, at Omstillingsfonden også fremover skal indgå som en del af den offentlige efter- og videreuddannelsesindsats, og at den bør blive en varig ordning, hvor alle på arbejdsmarkedet, og det vil også sige dem med en lang videregående uddannelse, efter aftale med deres arbejdsgiver, får mulighed for at søge og opnå et tilskud fra fonden.

Som det fremgår af dagens artikel i nyhedsbrevet om KS’ernes efteruddannelsesønsker, er der stort behov for efteruddannelse for os som akademikere.

Læs artiklen her

Det første forhandlingsmøde i trepartsforhandlingerne går i gang i morgen.

Foto Unsplash

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

KS

Høj tilfredshed med KS

Tak til de medlemmer, der har deltaget i KS Medlemsundersøgelse 2023. Vi er glade for, at I fortsat er rigtig god tilfredse med jeres medlemskab.

KS

KS har fået nyt repræsentantskab

Se listen over de nyvalgte repræsentanter til KS’ øverste myndighed her.

Edit page