21. februar 2019

7 svære spørgsmål til jobsamtalen – og hvordan du bedst svarer på dem

Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her en checkliste over nogle af de mest typiske spørgsmål, samt hvordan du kan forberede dig på at svare på dem. Læs mere om tips til din jobsamtale.

1. Fortæl os om dig selv

Du vil ofte opleve, at du på et tidspunkt får spillet bolden over på din banehalvdel og får mulighed for at fortælle lidt om dig selv, din historie og din faglighed. Her er det vigtigt at have forberedt en kort elevatortale. På et minut skal du kunne give en kort opsummering af dig og din faglige profil. Hold det kort, og husk altid, at de har læst dit CV, så du behøver ikke at give et resumé af dit arbejdsliv. I stedet må du gerne lade din personlighed skinne igennem, forsøge at gøre situationen mindre formel og give et indblik i, hvem du er. Hvis du vil forberede dig uden at overforberede dig, så prøv at skrive de 3 vigtigste pointer om dig selv ned, og så hold dig til dem. 

Få eventuelt lidt inspiration til elevatortalen i denne artikel. 

2. Hvordan har du det med opgave X?

Du vil ofte opleve, at der i løbet af jobsamtalen vil blive gravet ned i stillingsopslaget, og at du vil blive konfronteret mere detaljeret med, hvordan du helt konkret vil håndtere de arbejdsopgaver, der ligger i stillingen. For at forberede dig på det er det vigtigt, at du har gennemlæst stillingsopslaget i detaljen, gjort dig et par tanker om de enkelte opgaver, og hvordan du ville løse dem. Skriv eventuelt nogle noter ned, så du husker de overordnede ansvarsområder, og har nogle perspektiver på dem. Gør dig også et par tanker om almindelige situationer, der ville kunne opstå (at møde en kunde, holde et oplæg, at få lederansvar, eller lignende), og overvej, hvordan du ville håndtere dem.

3. Hvad kan du tilbyde, som andre kandidater ikke kan?

Disse typer spørgsmål signalerer, at arbejdsgiveren leder efter dit faglige særpræg, der ligger ud over stillingsbeskrivelsen. Det er derfor din chance for ikke bare at sige, at du kan løse opgaverne i stillingsopslaget, men at du kan tilføje netop din særlige faglighed til jobbet og gøre det bedre end dine konkurrenter. Forbered et svar, hvor du trækker på tidligere erfaringer og fremhæver dine vigtigste resultater, måske endda med udgangspunkt i en bestemt case; et projekt, der har skabt særlig succes, eller en historie om en opgave du har løst, hvor du ved brug af dine kompetencer skabte et særligt godt resultat. Forbered på den baggrund gerne et par gode historier, som fortæller noget om din særlige måde at gå til opgaverne på. 

4. Hvorfor søgte du netop det her job?

Formålet med spørgsmålet er at få dig til at uddybe din interesse for fagområdet, virksomheden og de specifikke arbejdsopgaver. Men det er også for at være sikker på, at du har gjort din research og har en forståelse for virksomhedens kunder, kerneydelser og historie - altså hvorfor du søger hos netop dem, og ikke hos en konkurrent. Forbered et svar, som signalerer overskud og viden, og hvor du kobler din egen motivation til virksomhedens egne målsætninger. Tag derfor udgangspunkt i din research: Hvad fangede dig, da du første gang læste stillingsopslaget? Hvad motiverede dig, da du læste om virksomhedens kunder eller projekter? Hvilke fremtidsperspektiver ser du i virksomheden? Forbered en håndfuld af de positive indtryk du har, gerne så konkret som muligt.

5. Hvorfor forlod du dit tidligere job?

Der er spørgsmål, som nogle gange bliver stillet for at forstå dine motiver, din karriereplan, og hvilken vej du ønsker at gå med dit arbejdsliv og karriere. Hvis du er arbejdsløs, så forklar kort og ærligt, hvad grundlaget var/er, og fokuser ellers på, hvad din ambition er fremadrettet. Hvis du er i arbejde, så forbered et svar som gør det klart, hvilke faglige overvejelser der stod bag skiftet, og hvorfor du mener, du er et bedre match med den nye virksomhed. Fokuser også gerne på, hvordan den aktuelle stilling kan hjælpe dig med at udleve dine ambitioner. Undgå at bruge tid på at fremhæve bestemte konflikter, eller gå i dybden med de udfordringer du eventuelt har oplevet - fokus til en samtale er på dig og dem.

6. Hvordan ser du din start i virksomheden?

Du skal ikke gå til en jobsamtale og komme med tusind forslag til forbedringer, uden at have den nødvendige kontekst eller forståelse for virksomheden. Men du skal være nok inde i stoffet til, at du kan give nogle kvalificerede idéer og udvise forståelse for arbejdsområdet. Forbered et svar, hvor du gør det klart, at du vil bruge den første tid på at sætte dig ind i arbejdsgangene, kende dine kollegaer og blive sat ind i dine opgaver. Men kom så meget gerne med et par konkrete idéer, som eventuelt kan være et oplæg til sparring og give dem en indsigt i dine styrker. Forbered eventuelt også her nogle succeser fra tidligere stillinger, som du ville kunne gøre brug af fremadrettet.

7. Hvad er din største svaghed?

Det er svært at være helt sikker på, hvad der bliver de ”svære spørgsmål” til jobsamtalen, men du kan næsten være sikker på, at du vil møde et af dem: Spørgsmål, som vil få dig til at reflektere over dine egne svagheder. Den bedste måde at håndtere den slags spørgsmål på, er at se på dem i et udviklingsperspektiv. Fremlæg først din svaghed eller tvivl, og beskriv så, hvad du har gjort for at arbejde med den svaghed eller tvivl, og hvordan det har skabt nogle positive resultater. Nævn en svaghed, du har overkommet, en nervøsitet, du havde, men har reflekteret over, eller noget du vil savne, men som du har lært af i forhold til dine egne prioriteter.


Det er ligeledes vigtigt, at du stiller virksomheden en række spørgsmål til din jobsamtale. Vi har her samlet 10 spørgsmål, som du kan stille.

Edit page