5. januar 2023

3 simple trin, der gør dig mere proaktiv

/files/assets/lina-trochez-ktpkyus3qjs-unsplash.jpg
Foto Lina Trochez

Mange gør sig overvejelser om deres arbejdsliv omkring et årsskifte. Måske har du også selv haft opmærksomhed på forhold, du gerne vil forandre i det nye år? Her kommer et godt simpelt værktøj til at handle proaktivt, så du kan gøre din indflydelse gældende på de områder, der har betydning for dig.

Jo mere indflydelse man har på sit arbejde, jo bedre trives man. Det handler derfor om at udvide sin indflydelsescirkel, så meget man kan. Det betyder ikke, at man skal have en finger med i spillet alle steder på arbejdspladsen, men snarere de steder, hvor man har en interesse og/eller en bekymring. Det kan være, du gerne vil have flere af en bestemt slags opgaver, eller, at du gerne vil have mere indflydelse på arbejdets organisering. Det kan også være, at du længe har døjet med samarbejdsproblemer med en kollega, og i stedet for at handle, tage snakken, eller få skrevet e-mailen, så forholder du dig passivt. Konflikten kommer til at fylde mere og mere, og det ender måske med, at du ikke har indflydelse på udfaldet – hvis du ikke handler.

Når du kan mærke, at der er noget, du gerne vil, eller noget, der begynder at fylde meget, så stil dig selv de tre gode spørgsmål, som du kan se herunder.

Du vil højst sandsynligt opnå større tilfredshed og trivsel, hvis du er aktiv og handler, i stedet for reaktiv og lade andre handle for dig. På den måde er du på forkant og kan udøve din indflydelse. I stedet for at tænke: ”Der er intet, jeg kan gøre”, eller ”sådan er jeg bare” – som er reaktive tanker og sprogbrug, så tænk i stedet: ”lad mig se på mine alternativer” eller ”jeg kan vælge en anden fremgangsmåde”, - det er proaktive tanker og sprogbrug.

1. Kan jeg gøre noget?

I stedet for at bruge tiden på ’bare’ at tænke, kan du så handle? Kan du gøre noget aktivt for at ændre situationen og gøre din indflydelse gældende? Mange mennesker kan genkende det her med at være lidt passive i forhold til en situation på arbejdspladsen, måske i håbet om, at nogen, måske en leder, vil opdage, at der er noget, der skal laves om. Det er bare ikke altid sådan, det forholder sig. Et eksempel kan være, at der er et nyt projekt på arbejdspladsen, som du gerne vil være med i. Og du håber, at din leder vil prikke dig på skulderen og have indsigt i, at det lige er noget for dig. Så du forholder dig passivt og venter. En anden bliver så tilbudt projektet, og måske først herefter reagerer du med et ’ej det ville jeg også gerne have været med på’. Hvis du nu i stedet havde fortalt om din interesse, havde du været aktiv og så havde du handlet ved for eksempel at informere din leder.

2. Kan andre gør noget?

Hvis du befinder dig i en situation, hvor du har overvejet, om du selv kan gøre noget, men er kommet frem til, at det ikke er inden for dit indflydelsesområde, skal du overveje, om der er andre, der kan gøre noget for at hjælpe dig. Kan du tage fat i din kollega, din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant? Er der nogen, der kan hjælpe dig med at ændre eller forbedre din situation? Det er nemlig også en måde at udvide sin indflydelsescirkel på.

3. Hvad hvis jeg ikke kan gøre noget?

Er situationen på et niveau, hvor hverken du eller andre (som du er i kontakt med) kan gøre noget, så er der mulighed for at tage aktivt stilling ved at acceptere, at der ikke er noget at gøre. Det er også en måde at stoppe den evige tankevirksomhed på – at acceptere, at som tingene ser ud nu, har du ikke indflydelse. Det kan også være beslutninger, der bliver taget på højeste niveau i virksomheden. Så i stedet for at lade det fylde din hovedet og genspille de samme tanker igen og igen, så få ro med, at det er ude af dine hænder.

Hvis du ønsker at få mere klarhed om, hvordan du kan være proaktiv i din jobsøgning som nyuddannet, så kan du læse her, hvordan vi kan hjælpe dig eller finde svarene på 8 typiske spørgsmål mange nyuddannede sidder med.

Edit page