/files/assets/ks-laeseklub-frit.png

KS læser - et bogligt netværk

Med netværket ønsker vi at udvide medlemmerne og vores egen horisont gennem læsninger af såvel skøn- som faglitteratur

Læsningerne – og dermed netværket – fungerer som afsæt for sparring og diskussioner mellem medlemmerne på menneskeligt og fagligt plan.


På det enkelte møde vil vi diskutere vores læseoplevelser, temaer, meninger, perspektiver mv., men også sætte læsningen i relation til andet materiale, fx en bog, artikel, debatindlæg, podcast. Alle netværksmedlemmer kan bidrage med input til perspektivmateriale ved at sende det til tovholderen i forvejen, som kan give de andre besked.

Mellem mødegangene skal den netværksaktive læse (eller i hvert fald(!) skimme/orientere sig i) den kommende bog for at kunne indgå i den bognære samtale ved næste møde. Netværkets bøger meldes ud for et netværksår ad gangen, for at alle har mulighed for at prioritere sin tid – og læsning.

 

Hvordan tilmelder jeg mig?
Næste møde finder sted tirsdag den 14. marts 2023 kl. 17:30 - 19:00.

De efterfølgende møder finder du via arrangementskalenderen på hjemmesiden.


Tovholdere:

Maria Vissing Bachara - bachara@live.dk

Hanne Vang - h-vang@hotmail.com.

/files/assets/ks-laeser.svg

Hvor:
Kommunikation og Sprog
Hauser Plads 20, 3. sal
1127 København K

Hvornår:
Tirsdag den 14. marts
kl. 17:30 - 19:00.

Tilmeld dig her.

Edit page