Person designer karriere med udgangspunkt i Design Thinking

5 faser til at teste din karriere


Fase 1: Research

Hvad trives du med, hvad brænder du for og hvad er du optaget af?
Lad dig inspirere af din uddannelse, arbejds- og fritidsliv. Dette er grundlaget for din karrieretest.
Det vil hjælpe dig med at identificere de områder, hvor du vil være mest motiveret og tilfreds med dit arbejde.

Start med at skriv en liste over de aktiviteter, der giver dig energi og glæde. Tænk over, hvad det er ved disse aktiviteter, der gør dem så tiltrækkende for dig.

Du kan i denne fase også lære dine styrker at kende. Læs her, hvordan du får identificeret dine styrker.

Når du har gennemført researchfasen, har du en fornemmelse af dine interesser, styrker, svagheder og personlige værdier. Nu kan du gå videre til fase 2 i karrieretesten. Her skal du definere dine mål og ambitioner.

Fase 2: Definer dine karrierespørgsmål

Hvilket karrierespørgsmål ønsker du at arbejde med?
Jo mere konkret du er, jo nemmere og mere udbytterigt bliver det for dig at arbejde med.
Stil dig selv spørgsmålet: Hvad skal jeg arbejde med de næste to år? Skal jeg være leder eller specialist, skal jeg være selvstændig?   

Spørg dig selv, hvad du brænder for, hvad du er god til, og hvad du har opnået hidtil i din karriere. Overvej også, hvad der er vigtigt for dig på lang sigt, så du kan planlægge din karriere med den rette retning og motivation.

Eksempler på karrierespørgsmål:
Hvordan opnår jeg større faglig anerkendelse?
Hvordan bevæger jeg mig op ad karrierestigen?
Skal jeg skifte job eller branchen?
Hvilke færdigheder skal jeg udvikle for at nå mine karrieremål?
Hvordan balancerer jeg min karriere og personlige liv?

Når du svarer på ovenstående, vil du have et stærkt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for din fremtid.

Fase 3: Idéudvikling 

I ideudviklingsfasen har du fokus på ideer til, hvordan du kommer videre. Start med at brainstorme uden forbehold få gerne hjælp af familie, venner og måske kolleger.

Husk, at det gode ved ideer er, at du selv vælger, hvilke du synes er hjælpsomme for dig.
Vælg dem du tænker kan hjælpe dig videre.
Lav en tidslinje over dine udvalgte ideer, fordel dem ud fra, hvad der kan lade sig gøre nu og her og hvad der er mere langsigtet. 

Husk, at der ikke er nogen "rigtig" eller "forkert" ide i denne fase. Du kan vælge de ideer, som du synes er mest hjælpsomme for dig og derefter lave en tidslinje over dine udvalgte ideer.

Det er også en god idé at fordele dine ideer ud fra, hvad der kan lade sig gøre nu og her, og hvad der er mere langsigtet. Du kan prioritere dine ideer og finde ud af, hvilke af dem du kan tage handling på med det samme, og hvilke der kræver mere tid og planlægning. På denne måde kan du skabe en konkret handlingsplan for din karriereudvikling.

Fase 4: Prototype/plan

Nu skal du vælge de ideer, du vil arbejde videre med for at få afklaret dit karrierespørgsmål.
Vælg dem ud fra, hvad du har brugt mest energi på, og hvad der er muligt rent faktisk af teste og prøve af. Noget, der er handlingsrettet, og giver dig mulighed for at mødes med/tale med andre for at finde svaret på dit karrierespørgsmål.  

Forpligt dig selv ved at bide tingene ned i mindre overkommelige opgaver.
Hvad kan du gøre i morgen?
Hvem kan hjælpe dig?
Hvordan kommer du i kontakt med dem?
Er der information, du mangler for at komme i gang?

Fase 5: Test - prøv det af

Gå i gang med at udføre din plan. Juster undervejs i takt med, at du bliver klogere. 

En plan kan se sådan ud:
Du overvejer at gå ledelsesvejen. Du kender en mellemleder, og din venindes kusines mand er CEO i en større virksomhed. Du skal kontakte dem begge og spørge ind til rollen, udfordringerne, hvad det kræver af tid, deres karrierevej, og deres allerbedste råd. Du laver en spørgeramme som det første og laver en aftale med mellemlederen så er du i gang. 

Hvis du vil ha sparring omkring din karriere og hjælp til at åbne op for nye perspektiver så book en samtale hos karriererådgiveren i dag.

Edit page