Person designer karriere med udgangspunkt i Design Thinking

Design din karriere - lav en karriere test


Du kan bruge Design Thinking som en metode til at undersøge og teste mulige valg i løbet af dit arbejdsliv. Du skal igennem fem faser, som munder ud i, at du står med nogle ideer, som er handlinger, du kan teste for at være sikker på, at de valg, du skal træffe, er de rigtige for dig. Metoden handler i høj grad om at lave en løbende karriere test, som hjælper dig i en ønsket retning og åbner op for at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Herunder kan du læse mere om de 5 faser i Design Thinking modellen:

Fase 1 i din karriere test: Research

I researchfasen ser du nærmere på, hvad du trives med, brænder for og er optaget af. Lad dig inspirere af både din uddannelse, arbejds- og fritidsliv. Dette er grundlaget for din karriere test, da det vil hjælpe dig med at identificere de områder, hvor du vil være mest motiveret og tilfreds med dit arbejde.

Under researchfasen skal du tage dig tid til at reflektere over, hvad du trives med og hvad du er passioneret omkring. Dette kan være alt fra hobbyer og fritidsinteresser til arbejdsrelaterede opgaver og uddannelseserfaringer. Du kan starte med at lave en liste over de aktiviteter, der giver dig energi og glæde, og tænke over, hvad det er ved disse aktiviteter, der gør dem så tiltrækkende for dig. Du kan i denne fase også lære dine styrker at kende. Læs her, hvordan du får identificeret dine styrker.

Når du har gennemført researchfasen, vil du have en bedre forståelse for dine interesser, styrker, svagheder og personlige værdier. Dette vil give dig et solidt grundlag for at definere dit karrierespørgsmål og gå videre til fase 2 i karriere testen, hvor du vil arbejde med at definere dine mål og ambitioner.

Fase 2 i din karriere test: Definer dine karrierespørgsmål

I denne fase af din karriere test definerer du, hvilket karrierespørgsmål du ønsker at arbejde med. Jo mere konkret dit spørgsmål er, jo nemmere og mere udbytterigt bliver det for dig at arbejde med. Det kan f.eks. være – hvad skal jeg arbejde med de næste to år, skal jeg være leder eller specialist, skal jeg være selvstændig osv.  

Når du definerer dit karrierespørgsmål, skal du tage hensyn til dine egne interesser, færdigheder og erfaringer. Spørg dig selv, hvad du brænder for, hvad du er god til, og hvad du har opnået hidtil i din karriere. Overvej også, hvad der er vigtigt for dig på lang sigt, så du kan planlægge din karriere med den rette retning og motivation.

Eksempler på karrierespørgsmål, som du kan arbejde med i denne fase, omfatter: Hvordan kan jeg opnå større faglig anerkendelse? Hvordan kan jeg bevæge mig op ad karrierestigen? Skal jeg skifte job eller branchen helt? Hvilke færdigheder skal jeg udvikle for at nå mine karrieremål? Hvordan kan jeg balancere min karriere og personlige liv?

Ved at tage tid til at definere dit karrierespørgsmål og besvare det klart og tydeligt, vil du være bedre i stand til at fokusere din indsats og opnå de resultater, som du ønsker. Dette vil give dig et stærkt fundament for de næste faser af karriereplanlægningsprocessen og hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger for din fremtid.

Fase 3 i din karriere test: Idéudvikling 

I ideudviklingsfasen har du fokus på ideer til, hvordan du kommer videre. Start med at brainstorme uden forbehold – få gerne hjælp af familie, venner og måske kolleger. Husk at det gode ved ideer er, at du selv vælger, hvilke du synes er mest hjælpsomme for dig. Vælg dem du tænker kan hjælpe dig videre. Lav en tidslinje over dine udvalgte ideer, fordel dem ud fra, hvad der kan lade sig gøre nu og her og hvad der er mere langsigtet. 

Husk, at der ikke er nogen "rigtig" eller "forkert" ide i denne fase. Det vigtigste er at generere så mange ideer som muligt og vælge dem, der er mest relevante for dig og din karriere. Du kan vælge de ideer, som du synes er mest hjælpsomme for dig og derefter lave en tidslinje over dine udvalgte ideer.

Det er også en god idé at fordele dine ideer ud fra, hvad der kan lade sig gøre nu og her, og hvad der er mere langsigtet. Du kan prioritere dine ideer og finde ud af, hvilke af dem du kan tage handling på med det samme, og hvilke der kræver mere tid og planlægning. På denne måde kan du skabe en konkret handlingsplan for din karriereudvikling, og det er en rigtig vigtig fase i din karriere test.

Fase 4 i din karriere test: Prototype/plan

Nu skal du vælge de ideer, du vil arbejde videre med for at få afklaret dit karrierespørgsmål. Vælg dem ud fra, hvad du har brugt mest energi på, og hvad der er muligt rent faktisk af teste og prøve af. Noget, der er handlingsrettet, og giver dig mulighed for at mødes med/tale med andre for at finde svaret på dit karrierespørgsmål.  

Forpligt dig selv ved at bide tingene ned i mindre overkommelige opgaver – hvad kan du gøre i morgen, hvem kan hjælpe dig, og hvordan kommer du i kontakt med dem/den. Er der information, du mangler for at komme i gang?

Fase 5 i din karriere test: Test - nu prøver jeg det af

Gå i gang med at udføre din plan. Juster undervejs i takt med, at du bliver klogere. 

En plan kunne være: Du overvejer at gå ledelsesvejen. Du kender en mellemleder, og din venindes kusines mand er CEO i en større virksomhed. Du skal kontakte dem begge og spørge ind til rollen, udfordringerne, hvad det kræver af tid, deres karrierevej, og deres allerbedste råd. Du laver en spørgeramme som det første og laver en aftale med mellemlederen – så er du i gang. 

Sparring omkring din karriere kan åbne op for nye perspektiver. Book en samtale til karriererådgivning med os.

Edit page