Design din karriere

Du kan bruge Design Thinking som en metode til at undersøge og teste mulige valg i løbet af dit arbejdsliv. Du skal igennem fem faser, som munder ud i, at du står med nogle ideer, som er handlinger, du kan teste for at være sikker på, at de valg, du skal træffe, er de rigtige for dig. Faserne er: 

Fase 1: Research
I researchfasen ser du nærmere på, hvad du trives med, brænder for og er optaget af. Lad dig inspirere af både din uddannelse, arbejds- og fritidsliv.

Fase 2: Definer
I denne fase definerer du, hvilket karrierespørgsmål du ønsker at arbejde med. Jo mere konkret dit spørgsmål er, jo nemmere og mere udbytterigt bliver det for dig at arbejde med. Det kan f.eks. være – hvad skal jeg arbejde med de næste to år, skal jeg være leder eller specialist, skal jeg være selvstændig osv.  

Fase 3: Idéudvikling 
I ideudviklingsfasen har du fokus på ideer til, hvordan du kommer videre. Start med at brainstorme uden forbehold – få gerne hjælp af familie, venner og måske kolleger. Husk at det gode ved ideer er, at du selv vælger, hvilke du synes er mest hjælpsomme for dig. Vælg dem du tænker kan hjælpe dig videre. Lav en tidslinje over dine udvalgte ideer, fordel dem ud fra, hvad der kan lade sig gøre nu og her og hvad der er mere langsigtet. 

Fase 4: Prototype/plan
Nu skal du vælge de ideer, du vil arbejde videre med for at få afklaret dit karrierespørgsmål. Vælg dem ud fra, hvad du har brugt mest energi på, og hvad der er muligt rent faktisk af teste og prøve af. Noget, der er handlingsrettet, og giver dig mulighed for at mødes med/tale med andre for at finde svaret på dit karrierespørgsmål.  

Forpligt dig selv ved at bide tingene ned i mindre overkommelige opgaver – hvad kan du gøre i morgen, hvem kan hjælpe dig, og hvordan kommer du i kontakt med dem/den. Er der information, du mangler for at komme i gang?

Fase 5: Test - nu prøver jeg det af
Gå i gang med at udføre din plan. Juster undervejs i takt med, at du bliver klogere. 

En plan kunne være: Du overvejer at gå ledelsesvejen. Du kender en mellemleder, og din venindes kusines mand er CEO i en større virksomhed. Du skal kontakte dem begge og spørge ind til rollen, udfordringerne, hvad det kræver af tid, deres karrierevej, og deres allerbedste råd. Du laver en spørgeramme som det første og laver en aftale med mellemlederen – så er du i gang.