Arbejdsmiljø

I KS mener vi, at alle har ret til et godt arbejdsmiljø. Men det er desværre ikke altid den virkelighed, man møder som ansat.

KS' arbejdsmiljørkonsulenter er klar til at hjælp dig med at håndtere udfordringerne.

For at undgå at havne i en situation, hvor du trives så dårligt, at du er ved at gå ned og måske overvejer at sige op, har vi lavet et trivselsbarometer, som du kan bruge til løbende at holde øje med din trivsel på arbejdspladsen.

/files/assets/big_promo/yogadame.png

Trivselsbarometeret

Har du tænkt over, hvordan du egentlig har det med at gå på arbejde? Er du glad om morgenen, når du tager afsted?

Test dig selv med KS' Trivselsbarometer - og få et fingerpeg om, hvordan du har det i dit arbejdsliv. Du kan teste dig selv løbende, gemme resultaterne og dermed følge med i udviklingen.


Ofte stillede spørgsmål

Sexchikane, chikane og mobning

Der har de seneste år været fokus på chikane og mobning, og Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledninger, der gør det nemmere at sætte ord på, hvornår handlinger er krænkende og hører under ovenstående kategorier.

Arbejdstilsynet har skærpet definitionen og eksemplerne på, hvornår der er tale om en krænkende handling.

Krænkende adfærd er uacceptabel uanset, hvilken form og på hvilken måde den udøves.

Arbejdstilsynet skriver om krænkende handlinger:

”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.”

De allerfleste virksomheder har efter Arbejdstilsynets skærpelse af vejledningen udarbejdet politikker på området. Hvem gør hvad, når virksomheden får henvendelser om krænkende adfærd.

Det er ofte ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der i samarbejde laver virksomhedens guide og naturligvis også hjælpe med at forebygge.

Alt i alt handler denne kategori om kultur, trivsel, kollegaskab og god ledelse.

(se afsnit om Trivsel)

Hvis du udsættes for krænkelser eller hører om nogen i din virksomhed, der bliver krænket eller krænker, bør du omgående kontakte KS.

Jo mere man taler om og sætter fokus på krænkelser, jo nemmere er det at komme det til livs.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenterne