Sådan bruger KS billeder på de sociale medier

På KS’ sociale medier bruger vi kun billeder, som fotografen eller andre rettighedshavere har givet os lov til at bruge. Fotografen navngives altid.


KS har indgået en aftale med VISDA - Visuelle rettigheder i Danmark (tidligere Copydan Billeder) om brug af billeder på de sociale medier, hvor fotografens navn efter en omhyggelig søgning ikke kan findes.

Fotografier gengivet efter denne aftale er markeret:© Fotografen ukendt

Aftalen indebærer, at et eller flere af fotografierne kan være gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a.

Rettighedshavere skal henvende sig til Visda, Bryggervangen 8, 2100 København Ø, eller på mail til: mail@visda.dk.