Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

/files/assets/news/kaare_dybvad-fotograf_steen_brogaard.jpg
30. november 2023
Af Anne Nimb

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Kære Mette Frederiksen, Kaare Dybvad og Socialdemokratiet, I har glemt noget vigtigt.

Sådan indleder Akademikerne et åbent brev til socialdemokraterne, som i den seneste tid har åbnet en debat om arbejde og sikring af fremtidens velfærd, hvor kritikken især rettes mod de højtuddannede. For eksempel, da en udflytter til det syd-fynske øhav blev gjort til udtryk for, at højtuddannede vægrer sig imod at bidrage til fællesskabet.

En ny analyse, der evaluerer forskellige uddannelsesgruppers indflydelse på den offentlige økonomi, viser at det først og fremmest er de højtuddannede, der finansierer velfærdsstaten. Knap 600.000 akademikere yder samme bidrag til fællesskabet som 2,7 millioner faglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser tilsammen.

Andre tal fra analysen fra Akademikerne viser, at

• Højtuddannede går gennemsnitligt på pension som 69-årige, to år senere end andre grupper i samfundet.

• 65 pct. af akademikerne arbejder i den private sektor.

• De 20 pct. af virksomhederne, der står for hele 60 pct. af værdiskabelsen i eksportindustrien, er domineret af højtuddannede.

Se analysen af akademikernes nettobidrag til de offentlige finanser her

”Vi må ikke glemme, at vi i Danmark i høj grad lever af viden og kompetencer, men når vi iagttager disse signaler og samtidig oplever regeringens initiativer på uddannelsesområdet, hvor man forringer mulighederne for at tage en lang videregående uddannelse, så skal vi huske at værne om den værdi som akademiske medarbejdere bidrager med og hvilken betydning et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse har for det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Foto af Kaare Dybvad: Steen Brogaard

Job og karriere

Brug din energi rigtigt, når du gerne vil have nyt job

Er du ked af dit arbejde, og vil du gerne have et nyt? Finder du det svært at jonglere fuldtidsarbejde og intensiv jobsøgning? KS Karriere kommer her med fem gode råd til, hvordan du bruger din energi bedst muligt.

OK24

Aftale på plads for KSerne i staten, mens vi knokler videre i kommuner og regioner

KS’ forperson er tilfreds med resultatet i staten, som imødekommer vores hovedkrav. Det har været komplicerede forhandlinger, og de fortsætter i kommuner og regioner. Men Cathrine Holm-Nielsen tror på, at vi også når i mål her.

Fusion

Vi har fået flere legekammerater

Forbundet Kultur og Information (KI), det tidligere Bibliotekarforbundet, fusionerede med DM den 1. november 2023. Vi har talt med Tine Segel, der var formand for KI og nu sidder i spidsen for det nye initiativ DM Digi, om hvordan det har været for KI og medlemmerne at blive en del af DM.

Edit page