13. september 2020

Ny coronaaftale (på vej) om syge børn

/files/assets/news/covid19-born-credits.jpg

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev torsdag enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge.

Efteråret nærmer sig og vi er på vej ind i en sæson med forkølelser og influenza med symptomer, som kan ligne symptomerne på en begyndende COVID-19.

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Som forælder til et barn, som ikke kan være alene under selvisoleringen, har du ifølge de offentlige overenskomster ret til at blive hjemme med løn i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet bor hos dig og arbejdsopgaverne i øvrigt tillader det. Hvis barnets sygdom strækker sig længere end det, har det været et stort problem for familierne. Et problem, som KS har peget på flere gange. Læs her

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev torsdag enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge.

Den nye trepartsaftale giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil snarest muligt få den stemt igennem i Folketingssalen, så forældrene hurtigt kan glæde af den.

Edit page