Kontakt KS, hvis du oplever problemer med dit ansættelsesbevis

/files/assets/news/gabrielle-henderson-hjckknwcxxq-unsplash-(1).jpg
11. september 2023
Af Jette Snoer

EU-direktiv stiller nye krav til indholdet i ansættelsesbeviser. Grundlæggende er der ikke de store ændringer i forhold til tidligere – men fristen for at give en lang række oplysninger om ansættelsesforholdet er ændret fra en måned til syv dage.

I 2019 vedtog Europa-Parlamentet og EU´s Ministerråd et direktiv om ”gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union” – det afløser et tidligere direktiv om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve).

Der er nu lavet aftaler om implementering af direktivet både i staten, kommunerne og regionerne. I staten gælder aftalen fra d. 1. juli 2023 og i kommunerne og regionerne fra d. 1. september 2023. Grundlæggende er der ikke de store ændringer i forhold til tidligere – men det er dog værd at bemærke, at fristen for at give oplysninger om nedenstående nu er senest syv kalenderdage efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt – og ikke en måned som tidligere.:

  • Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at den ansatte er beskæftiget på forskellige steder eller frit kan bestemme sit arbejdssted, samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af den ansattes titel, rang, stilling 7 eller jobkategori.

  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

  • Ansættelsesforholdets forventede varighed eller ophørstidspunkt, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

  • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.

  • Den gældende eller aftalte løn, som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

  • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer.

  • Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal arbejdsgiveren underrette den ansatte om: a. det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer, b. de referencetimer og -dage, hvor den ansatte kan pålægges at arbejde, og c. den minimumsvarslingsperiode, som den ansatte er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, samt eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven

Hvis en arbejdsgiver ikke efter en anmodning om at modtage ovenstående oplysninger har svaret indenfor 15 dage, kan man rejse en sag herom og eventuelt tilkendes en godtgørelse.

Kontakt KS, hvis du oplever problemer med dit ansættelsesbevis.

Desuden er der nu også blevet lavet aftale om tilkaldevikarer, der kan medvirke til at sikre, at der ikke sker misbrug af tilkaldevikarordningen i forhold til at det reelt er en fastansættelse. Er du derfor tilkaldevikar og i tvivl om dine rettigheder – så kontakt KS.

Foto Gabrielle Henderson

KS

DMs forperson er gået på orlov

På baggrund af en arbejdspladsvurdering (APV) i DM, der viser udfordringer i samarbejdet mellem det politiske niveau og sekretariatet, herunder ikke mindst i forhold til DM’s forperson, Camilla Gregersen, har Camilla Gregersen valgt at gå på selvbetalt orlov, mens en arbejdsgruppe går i gang med at finde en løsning.

Leder i Kommagasinet

Restitution er rasende rart – og absolut nødvendig

Det er juni, vejret er dejligt, sommerferien står for døren. Eller det bør den i hvert fald.

Løn og ansættelse

Må chefen flytte din ferie?

Ferien nærmere sig og dermed også en række spørgsmål om forskellige regler i forbindelse med afholdelse af ferie. Her får du svar på de mest almindelige.

Edit page