22. september 2022

Kender du til resultatafhængig løn?

Er du privatansat kan resultatløn, eller i daglig tale bonus- og provisionsaftaler, være et rigtig godt alternativ at overveje, hvis det er svært at komme igennem med lønstigninger på den faste løn.

/files/assets/Bonus.jpg

I KS oplever vi, at flere og flere privatansatte medlemmer henvender sig til os, fordi de gerne vil have rådgivning om resultatafhængig løn. Resultatløn kan også kaldes bonusløn eller provisionsløn, og den udbetales normalt på baggrund af målbare resultater, der er opnået i en bestemt periode, så resultatløn indebærer, at du skal opfylde nogle på forhånd definerede mål. Resultatløn er således et supplement til den aftalte løn og beskattes som almindelig løn.

Nedenfor finder du en liste med nogle centrale spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv, hvis du overvejer at indgå en aftale om resultatafhængig løn.

1.       Hvad er formålet med aftalen?

Hvis du ikke kan komme igennem med en ordinær lønstigning, kan en bonusaftale så være en måde at opnå ekstra i lønningsposen på?

2.       Hvem er omfattet af aftalen?

Jo flere medarbejdere/ afdelinger aftalen omhandler, des sværere kan det være for dig selv at påvirke målene, og dermed opnå udbetaling. Hvordan påvirker det din eventuelle aftale, hvis forudsætningerne ændrer sig?

3.       Hvilke mål skal opnås for at bonus udbetales?

Det er vigtigt at få opsat helt klare mål, eventuelt delmål, som samtidig er realistiske at opfylde. Ellers vil bonusordningen i virkeligheden ikke have en motiverende effekt.

4.       Hvor meget er aftalen værd?

Eller sagt på en anden måde, hvilke beløb udløser hel eller delvis opfyldelse af målene i aftalen?

5.       Hvor lang tid løber aftalen?

Og har du krav på at få den fornyet efter udløbet, eller bortfalder den?

6.       Hvem beslutter om målene er opfyldt?

Er det fx din direkte chef, eller er der også nogle virksomhedsmål, der skal være opfyldt inden der kan udbetales bonus.

7.       Hvornår får du bonus udbetalt?

Det er vigtigt at angive hvornår bonus opgøres og udbetales. Som funktionær er du i øvrigt beskyttet af en lovregel, der giver ret til en forholdsmæssig andel af bonus, hvis du fratræder din stilling inden bonussen er opgjort og udbetalt.

 

Hvis I bliver enige om at lave en bonusaftale, er det meget vigtigt, at aftalen indgås skriftligt. Aftalen skal som minimum indeholde kriterier for opnåelse af bonus/ provision, samt opgørelses- og udbetalingstidspunkt. Hvis du bliver præsenteret for en bonusaftale, anbefaler vi, du altid sender den til KS til gennemgang hos vores jurister inden du underskriver den. Det kan du gøre her

https://kommunikationogsprog.dk/min-situation/lon-og-honorar/lon-privatansat

Edit page