Keder du dig så meget på arbejdet, at det går ud over din trivsel?

/files/assets/news/magnet-me-ldcc7acwvlo-unsplash.jpg
20. september 2023
Af Bitten Kjærgaard

Hvis du tilstrækkeligt længe har kedet dig på dit arbejde og oplever manglende motivation og tilfredshed i de arbejdsopgaver du har, kan det føre til en tilstand af boreout, hvor du bliver syg af kedsomhed. Det er det modsatte af stress og kan være lige så slemt. Læs her, hvad du kan gøre.

Inden for trivsel taler man om begreberne at over-yde og under-yde, hvor det optimale er at finde balancen midt i mellem. Hvis man over-yder i for lang tid på sit arbejde, kan det ende i stresstilstand, fordi man har kørt for på hårdt i en for lang periode.

Man kan reagere på samme måde, hvis man i for lang tid under-yder.

Folk, der har været ledige i en længere periode, kan måske genkende følelsen af ikke at skulle bruge sin tid på noget, bruge sin hjerne, udvikle noget og lykkes med det.

Tilstanden kan minde om udbrændthed, hvor symptomerne er irritabilitet, angst og social tilbagetrækning. Fysiske symptomer kan være hovedpine, søvnproblemer og dårligt immunforsvar og derfor kroniske helbredsproblemer.

Den kan opstå i flere situationer. Hvis de arbejdsopgaver, man har, simpelthen er blevet for kedelige, eller man over længere tid går på arbejde og løser opgaver, som ikke udfordrer en.

Eller hvis man ikke har nok at lave. Så begynder man måske at strække arbejdsopgaverne over lang tid for at ingen skal opdage, at man ikke laver noget.

Eller når man starter på et nyt job, og opgavedefinitionen ikke er klar nok fra ledelsens side og opgaverne simpelthen ikke matcher det, man fik at vide i jobopslaget.

Det er vigtigt at sige, at alle kan kede sig en gang i mellem og at det ikke betyder, at man skal være urolig. Men det er nærmere vigtigt at være opmærksom på at handle proaktivt, så man kan komme til at trives i sit arbejdsliv.

Hvad gør du, hvis du er kørt død på jobbet?

Tilstanden kan minde om udbrændthed, hvor symptomerne er irritabilitet, angst og social tilbagetrækning. Fysiske symptomer kan være hovedpine, søvnproblemer og dårligt immunforsvar og derfor kroniske helbredsproblemer.

Hvis du oplever, at du simpelthen er kørt død i dine arbejdsopgaver, er første skridt at tale med din leder om at få nogle nye opgaver og måske nogle nye samarbejdspartnere. Det kan være der skal være mere variation i det, du laver, eller du skal have mere ansvar.

For mange mennesker er det ganske naturligt, at man løbende udvikler sig fagligt og også præferencemæssigt. Det er også derfor, man har MUS for at kunne tale om trivsel og udvikling med sin leder løbende.

Hvis det ikke er muligt at rykke sig tilstrækkeligt på den arbejdsplads du er, skal du overveje at søge et nyt job. Hvis du oplever det som udfordrende at finde ud af, hvad du så skal, fordi du netop er gået lidt i tomgang og mangler motivation, så kontakt KS og få en karrieresamtale. Vi kan vejlede dig i forhold til afklaring af, hvilke opgaver, du gerne vil sidde med både i dit nuværende arbejde eller i et kommende.

Foto Unsplash

Løn og ansættelse

Fra 1. juli 2024 skal du have registreret din arbejdstid

Den nye registrering skal sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid bliver overholdt. Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal finde en metode, der passer til den pågældende virksomhed.

Job og karriere

Lytter du til dine kolleger?

I en travl og stresset hverdag, kan tidspres og mange opgaver få os til at fokusere mere på at svare eller afslutte samtaler hurtigt, end faktisk at forstå indholdet og intentionerne bag det, der bliver sagt. Husk derfor at lytte til dine kolleger. Når du gør det, er du med til at skabe et inkluderende og støttende arbejdsmiljø.

Job og karriere

4 trin til at håndtere nervøsiteten når du skal præstere

Hvis du synes det er svært for dig, når du bliver udfordret følelsesmæssigt eller professionelt på arbejdspladsen, får du her 4 værktøjer, der kan hjælpe dig med at styre situationen.

Edit page