22. april 2020

Hold da helt ferie

/files/assets/news/photo-1462275646964-a0e3386b89fa-credits.jpg

Indeværende ferieår slutter allerede d. 30. april 2020. Hvis du har ferie tilbage, er det nu du skal se at finde ud af, hvad der skal ske med din ferie.

Det nuværende ferieår (2019/2020) slutter med udgangen af april måned.

Så, hvis du har ferie tilbage – er det nu du skal se at finde ud af, hvad der skal ske med din ferie.
Du skal som hovedregel holde din ferie for at få gavn af dine opsparede ferie. Får du ikke afholdt alle 5 ugers ferie inden ferieåret udløber den 1. maj, er der dog enkelte muligheder for at overføre restferie eller få feriepengene udbetalt uden at holde ferien.

Udskydelse af ferie til næste ferieår
Folketinget har vedtaget en midlertidig lov, der giver mulighed for udskydelse af ferie til det kommende ferieår. Ferie kan udskydes ved aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager eller ved arbejdsgivers ensidige beslutning. Det er en forudsætning for at udskyde ferie efter loven, at ferien ikke kan holdes på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med Corona-krisen. Både fastlagt og ikke fastlagt ferie kan udskydes. Loven gælder for alle lønmodtagere og uanset om der måtte være andre regler på virksomheden, for eksempel i en overenskomst. Det fremgår af loven, at arbejdsgiveren skal erstatte dine økonomiske tab som følge af udskydelsen af din ferie. Du skal dog forsøge at begrænse tabet mest muligt.

De almindelige regler om overførsel af en uges ferie
Ferielovens almindelige regler giver mulighed for, at alle kan aftale med din arbejdsgiver, at der sker overførsel af den 5. ferieuge til næste ferieår.  Men, det er altså noget man skal være enige om.

Få ferie udbetalt
Der er i få og særlige situationer mulighed for, at du kan få udbetalt din ferie. Det gælder blandt andet når du går på pension, flytter permanent til udlandet, der er tale om små beløb eller du er forhindret i at holde feriehindret, det kan være på grund af barsel eller sygdom.

NB! Kort varsling af ferie pga. Corona
På grund af den ekstraordinære situation vi befinder os i kan arbejdsgiver i visse tilfælde varsle ferie til afholdelse med forkortet varsel (minimum 1. dag). Det vil betyde, at din eventuelle restferie kan varsles til afholdelse inden 30. april.
Er du i tvivl kan du også læse mere på vores hjemmeside
eller kontakte KS

Edit page