16. marts 2021

Få indflydelse på KS’ fremtid

/files/assets/news/ben-robbins-credits.jpg

I 2021 er der valg til KS’ øverste ledelse, repræsentantskabet. Det er repræsentantskabet, som blandt andet fastlægger KS’ strategi og tager stilling til økonomi og regnskab. Det er også repræsentanterne, som vælger KS’ formand og hovedbestyrelse, som leder forbundet til daglig.

Repræsentantskabet består af op til 47 medlemmer, som mødes en gang årligt i november måned.

Ved at stille op til KS’ repræsentantskab kan du få indflydelse på hvordan Kommunikation og Sprog skal udvikle sig i de kommende år.

Hvis du har lyst til at blive en del af repræsentantskabet, kan du enten stille op på generalforsamlingen i din region i løbet af september måned, hvor hver region vælger to repræsentanter og to suppleanter. Kontakt eventuelt din regionsformand inden generalforsamlingen.

Du kan også blive valgt ved at stille op på en af følgende lister eller lave din egen liste: (37 af 47 repræsentanter vælges på lister.)

Deadline for opstilling er den 15. september 2021.

Kontakt konsulent Kirsten Olsen på 33488944 eller kio@kommunikationogsprog.dk, hvis du vil vide mere om valgprocessen.

Edit page