Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KS' øverste myndighed. Repræsentantskabet beskæftiger sig blandt andet med KS' budgetter, aktivitetsniveau, kontingentfastsættelse, samt hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra. Hvert andet år vælger KS-medlemmerne det repræsentantskab, der skal lede KS i den kommende toårs-periode. Det næste valgår er 2023.

Repræsentantskabet i Kommunikation og Sprog er sammensat af

  • 32 aktive medlemmer, der vælges på liste
  • to aktive medlemmer, som vælges i hver region
  • fire studentermedlemmer, der vælges på liste
  • et seniormedlem, der vælges på liste.

Se liste over medlemmer i repræsentantskabet

Sådan bliver du valgt ind i regionen
Hvis du ønsker at blive valgt til repræsentantskabet, kan du stille op på generalforsamlingen i din region i valgåret. Regionerne holder generalforsamling i september, og hver region kan vælge to repræsentanter. Alle aktive medlemmer kan stille op. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive valgt, kan du kontakte din region.

Sådan bliver du valgt ind på liste
Ønsker du at stille op på liste, skal du fremsætte et forslag til en liste, som ved underskrift er bakket op af minimum 15 stemmeberettigede medlemmer. Både studerende, seniorer og aktive medlemmer kan stille op på liste. Opstillingslister skal meddeles til sekretariatet senest 15. september i et valgår. Vil du vide mere om, hvordan man stiller op på en liste, kan du kontakte formanden for valgudvalget, John Stolberg, på js@kommunikationogsprog.dk.