12. september 2021

Din løn stiger 1. oktober

/files/assets/news/lon-2-credits.jpg

Hvor meget din løn stiger 1. oktober afhænger af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Pr. 1. oktober 2021 stiger lønnen for alle offentligt ansatte. Men hvor meget afhænger af, hvor du er ansat:
• Staten: 0,30 %
• Kommunerne: 0,98 %
• Regionerne: 0,32 %

Stigningerne gælder din samlede løn – altså både basis-/grundløn og tillæg.

Når lønstigningerne er så forskellige, skyldes det især to forhold:
For det første er der forskel på, hvor store de ved OK21 aftalte lønstigninger er på forskellige tidspunkter. Mens de største aftalte lønstigninger således i kommuner og regioner falder først i overenskomstperioden, falder de sidst i staten.
For det andet påvirker reguleringsordningen lønstigningerne. Her har reguleringsordningen udmøntet markant negativt i regionerne pr. 1. oktober 2021 – i øvrigt på samme måde som det skete i staten pr. 1. februar 2021. Du kan læse mere om blandt andet de lønstigninger, der blev aftalt ved OK21 her.

Næste gang lønnen stiger, er i staten 1. april 2022, mens det for ansatte i kommuner og regioner er 1. oktober 2022. For ansatte i kommuner og regioner stiger pensionen dog 1. april 2022. Det kan du også læse mere om via ovenstående link.

Edit page