12. september 2022

Den nye barselslov er trådt i kraft

/files/assets/barsel-far.jpg
Foto: Unsplash

De nye regler gælder for børn født 2. august 2022 og frem.

Du har sikkert læst i vores generelle nyhedsbrev om den nye Barselslov, hvor hver forældre får 24 ugers orlov, der kan finansieres med dagpenge – i alt 48 uger. Af de 24 uger er i alt 11 uger øremærket til den enkelte forældre. De øvrige 13 uger kan man overdrage til den anden forældre.

Det er de overordnede linjer for alle lønmodtagere, uanset om de er offentligt eller privatansatte.

I den offentlige sektor er der i mange af ugerne lønret og ikke kun barselsdagpenge. Det gælder under alle omstændigheder, når mor holder graviditetsorlov før fødslen – 6 uger i staten, 8 uger i kommunerne/regionerne.

Orlov efter fødslen, hvor mor kan have ret til 26 ugers løn, kan blive berørt i de 2 sidste uger, da lønnen fortsat er betinget af, at der er uger med dagpenge som arbejdsgiver kan få refunderet. Det kan løses ved at far overfører 2 af sine 24 uger – eller ved brug af en overgangsordning, der er aftalt med de offentlige arbejdsgivere. Den giver mulighed for, at mor får barselsdagpenge i 2 uger og suppleret op med løn i disse 2 uger. Holder mor yderlige orlov op til 32 uger, vil det være med dagpenge – og som hidtil med fortsat pensionsindbetaling.

Husk du er altid velkommen til at booke en barselsamtale, så vi sammen kan se på jeres samlede muligheder for orlov i forbindelse med fødsel – herunder også økonomien i forbindelse med orloven

Edit page