penge til aktiviteter, kurser og events

Hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog og gerne vil lave et arrangement, kan du få dækket udgifter på op til 10.000 kroner.

For at du kan få penge til en aktivitet, skal aktiviteten ligge inden for KS’ rammer. Det vil sige, at den skal have et fagligt, et fagforeningsmæssigt eller et netværksdannende formål. Derudover skal aktiviteten være åben for alle medlemmer i KS.

Du kan regne med hurtig tilbagemelding fra KS.

Større arrangementer
Hvis du ønsker at søge mere end 10.000 kroner, skal du sende en begrundet ansøgning til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er til dagligt repræsenteret ved KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen (chn@kommunikationogsprog.dk).

Kurser og events kan også delvist finansieres gennem deltagerbetaling. Den slags beløb indsættes på en KS konto. Du vil får nærmere besked, når din ansøgning er godkendt.

 

Ansøg her

HUSK at undersøge, om oplægsholderen lægger moms på sin regning. Hvis det er tilfældet, skal momsbeløbet indregnes i det beløb, der ansøges om
Beløbet indsættes på nedenstående konto: