/files/assets/big_promo/mennesker-bag-fra-KS-dag.png

penge til aktiviteter, kurser og events

Hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog og gerne vil lave et arrangement, kan du få dækket udgifter på op til 10.000 kroner.

Godkendelse af omkostninger i forbindelse med arrangementer

For at du kan få penge til en aktivitet, skal aktiviteten ligge inden for KS’ rammer. Det vil sige, at den skal have et fagligt, et fagforeningsmæssigt eller et netværksdannende formål. Derudover skal aktiviteten være åben for alle medlemmer i KS.

Der er et generelt maksimum på kr. 10.000 pr. arrangement, som skal dække alle omkostninger i forbindelse med arrangementet (lokale, oplægsholder, forplejning, transport mv.). Inden for dette maksimum, kan man forvente en hurtig godkendelse.

Større arrangementer

Forventes omkostninger over dette niveau, skal man på forhånd anmode KS’ forperson om godkendelse ved at sende en mail til chn@kommunikationogsprog.dk

Kurser og events kan også delvist finansieres gennem deltagerbetaling. Den slags beløb indsættes på en KS konto. Du vil får nærmere besked, når din ansøgning er godkendt.


Ansøg her

HUSK at undersøge, om oplægsholderen lægger moms på sin regning. Hvis det er tilfældet, skal momsbeløbet indregnes i det beløb, der ansøges om
Beløbet indsættes på nedenstående konto:

Edit page