Arbejdsmiljørepræsentant

Husk at oplyse det til KS, hvis du er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Når du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR), skal din ledelse godkende valget, og vi opfordrer dig til at oplyse det til KS.

Som udgangspunkt er en arbejdsmiljørepræsentant beskyttet, som en tillidsrepræsentant er det, MEN desværre er der områder på det private arbejdsmarked, hvor der ikke er den formelle beskyttelse. KS kan hjælpe med at finde ud af, hvad der gælder på din arbejdsplads.

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en slags nøgleperson i udviklingen af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Din opgave er - sammen med eventuelle andre tillidsrepræsentanter og ledelsen - at skabe gode fysiske og psykiske rammer for arbejdspladsens medarbejdere. Du skal også medvirke til, at det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø udvikles, så arbejdspladsen bliver en harmonisk enhed.

Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du en del af netværket for arbejdsmiljørepræsentanter i KS. Her får du løbende bistand og input fra KS, når der sker noget nyt på arbejdsmiljøområdet. Vi arbejder på, at netværket også bliver en kanal til erfaringsudveksling blandt arbejdsmiljørepræsentanterne.

En gang om året inviterer KS til et todages arbejdsmiljøseminar. Seminaret kan bruges som den lovpligtige efteruddannelse af AMR'er og er en blanding af faglige nyheder, eksterne oplæg om et aktuelt arbejdsmiljøemne samt cases.  Det er arbejdsmiljørepræsentanterne, der vælger, hvilke emner der skal behandles. Det kan for eksempel være noget, der relaterer sig til et aktuelt arbejdsmiljøemne, der har været drøftet i årets løb.

/files/assets/big_promo/ksdame.png

Er du allerede arbejdsmiljørepræsentant

Edit page