Kvalifikations- og funktionstillæg i staten

Der kan også aftales kvalifikationstillæg eller funktionstillæg til en stilling. Det forhandles mellem arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation, herunder KS. Der kan også være en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, der kan forhandle for dig.


Funktionstillæg kan aftales for varetagelse af særlige funktioner.

Kvalifikationstillæg kan aftales på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering eller fastholdelse.

dette site kan du se data over lønninger i staten. 

 

Edit page