Du skal have et rådighedstillæg, hvis du ansættes i en administrativ generaliststillinger. Som eksempler herpå kan nævnes projektledelse, produktion af kommunikationsstrategier og analysearbejde.

Når du får et rådighedstillæg, så påtager du dig en forpligtigelse på op til 20 timers merarbejde per kvartal i staten mens det i regionen og kommunen udgør 35 timer per kvartal.

Rådighedstillægget er inddelt i trin, hvor indplaceringen sker i forhold til din anciennitet.

 

Rådighedstillæg ved ansættelse på deltid

Rådighedstillægget vil som altovervejende hovedregel kunne oppebæres med en forholdsmæssig reduktion i tillæggets størrelse og medarbejdsforpligtelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at rådighedstillæget ophører, hvis årsagen til nedsættelsen af arbejdstiden eller forskydning af kontortiden sker fordi du ønsker, at varetage et andet job sideløbende.

Edit page