Sygdom

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du melder dig syg så hurtigt som muligt.

Sørg for at overholde de regler, der findes på din arbejdsplads om sygemelding – hvornår, til hvem og på hvilken måde. Det kan enten fremgå af din ansættelseskontrakt eller en medarbejderhåndbog eller anden form for skriftlige retningslinjer på din arbejdsplads.

Hvis du ikke overholder reglerne på din arbejdsplads, kan det få konsekvenser for din ansættelse.

Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler. Du er i udgangspunktet heller ikke forpligtet til at fortælle, at du fortsat er syg. Men det er en god idé at holde arbejdspladsen orienteret om, hvornår du regner med at være rask.

Kontakt KS

3391 9800

Når du er syg, har du ikke pligt til at holde dig opdateret på mail og telefon.

Du har heller ikke pligt til at løse opgaver eller svare på alle typer spørgsmål.

Du har dog pligt til at svare på spørgsmål eller informere din leder/arbejdsplads i det omfang, du er den eneste på arbejdspladsen, der har kendskab til vigtig information, Det kan fx være aftaler, du har lavet, som skal overdrages til en kollega. Eller passwords du har på computeren, som arbejdsgiver skal bruge for at kunne fortsætte arbejdet.

Q&A

Din arbejdsgiver kan kræve dokumentation for at du er syg allerede fra dag ét

Forskellige former for dokumentation kan bringes i anvendelse, når du er syg.

Spørgsmål 1/1

Hvilken dokumentation kræver din arbejdsgiver?

Friattest

En friattest er en erklæring fra din læge om, at du er syg. Arbejdsgiver skal betale for den og kan kræve den fra dag ét.

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring har til formål at beskrive hvilke arbejdsopgaver, du og din arbejdsgiver vurderer, du vil kunne udføre helt eller delvist, når du starter på arbejde igen – fx på deltid eller som et led i en optrapningsplan.

Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at tåle ændringer i dine arbejdsopgaver i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold. Din arbejdsgiver indkalder dig til en samtale for at udfylde denne del af erklæringen. Den har du pligt til at deltage i – medmindre din læge vurderer og vil dokumentere, at det kan du ikke.

Når du og din arbejdsgiver har beskrevet arbejdsopgaver, skal du tale med din læge. Lægen skal på baggrund af erklæringens første del – arbejdsopgavebeskrivelsen (som du medbringer) og samtalen med dig tage stilling til om jeres aftaler er forsvarlige. Lægen kan også foreslå tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed. Hvis din læge ikke er enig i de tiltag, der fremgår af erklæringens første del, er lægens vurdering den afgørende.

Du skal indsende den udfyldte erklæring til din arbejdsgiver inden for en rimelig frist (ca. 14 dage efter den første samtale). Mulighedserklæringen betales af din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt mens du er syg, uanset at der er tale om kortvarig, gentagen eller langvarig sygdom, og uanset om sygeforløbet er afsluttet.

Tro- og loveerklæring

Her skriver du selv under på, at du er syg og sender den til arbejdsgiver. Det er således din egen vurdering af dit helbred, som du bekræfter (du skal ikke skrive, hvad du fejler). Hvis du underskriver en tro- og love erklæring, som herefter viser sig at være falsk, kan det dog få alvorlige konsekvenser.

Varighedserklæring

Efter 14 dages sygefravær kan din arbejdsgiver anmode om en varighedserklæring. Du skal derfor gå til lægen og få en erklæring, hvor lægen vurderer varigheden af dit sygefravær (og der skal ikke stå noget om, hvad du fejler). Det skal ske hurtigst muligt efter du er blevet bedt om erklæringen og arbejdsgiver skal betale for den.

Du har pligt til at deltage i en sygefraværssamtale og/eller samtale om mulighedserklæring

Der kan dog være tilfælde, hvor du er for syg til at deltage i en samtale. Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, eller at en sådan samtale kan forværre din tilstand, har du ikke pligt til at afholde samtalen.

Vores socialrådgiver står klar til at hjælpe dig

Vi har både kendskab til sociallovgivningen og til dit fag og arbejdsmarked. Du kan få hjælp i forbindelse med arbejdsskadesager, opfølgning på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, etablering af fleksjob og klagesager.
 

Henvendelse til socialrådgiver Marianne Greve Jensen
mgg@kommunikationogsprog.dk   
Direkte tlf.: 33 48 89 43    

Socialrådgivning

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig, der er langtidssygemeldt

Socialrådgivning

Edit page