Sygdom

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du melder dig syg så hurtigt som muligt.

Sørg for at overholde de regler, der findes på din arbejdsplads om sygemelding – hvornår, til hvem og på hvilken måde. Det kan enten fremgå af din ansættelseskontrakt eller en medarbejderhåndbog eller anden form for skriftlige retningslinjer på din arbejdsplads.

Hvis du ikke overholder reglerne på din arbejdsplads, kan det få konsekvenser for din ansættelse.

Kan jeg søge job, mens jeg er sygemeldt?

I udgangspunktet kan man ikke være jobsøgende, når man er sygemeldt. Kontakt KS for nærmere rådgivning.

Kontakt KS

3391 9800

Når du er syg, har du ikke pligt til at holde dig opdateret på mail og telefon.

Du har heller ikke pligt til at løse opgaver eller svare på alle typer spørgsmål.

Du har dog pligt til at svare på spørgsmål eller informere din leder/arbejdsplads i det omfang, du er den eneste på arbejdspladsen, der har kendskab til vigtig information, Det kan fx være aftaler, du har lavet, som skal overdrages til en kollega. Eller passwords du har på computeren, som arbejdsgiver skal bruge for at kunne fortsætte arbejdet.

Q&A

Din arbejdsgiver kan kræve dokumentation for at du er syg allerede fra dag ét

Forskellige former for dokumentation kan bringes i anvendelse, når du er syg.

Spørgsmål 1/1

Hvilken dokumentation kræver din arbejdsgiver?

Friattest

En friattest er en erklæring fra din læge om, at du er syg. Arbejdsgiver skal betale for den og kan kræve den fra dag ét.

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en slags lægeerklæring, der skal hjælpe dig og arbejdsgiver med at fastholde eller bringe dig tilbage i jobbet, hvis du er sygemeldt eller har haft mange mindre sygemeldinger.

I kan for eksempel bruge erklæringen, når du og arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at du kan starte igen, enten på fuld tid eller deltid med en delvis sygemelding. Samt om du kan magte dine normale arbejdsopgaver, eller du skal have nogle andre.

Først udfylder du og arbejdsgiver del 1, som du skal tage med til din læge. Derefter skal din læge udfylde del 2 med en lægefaglig vurdering af jeres forslag. Det er arbejdsgiver, der skal betale for erklæringen.

Tro- og loveerklæring

En tro- og loveerklæring er er en erklæring, hvor du underskriver på tro og love, at du er syg. Det er således din egen vurdering af dit helbred, som du bekræfter (du skal ikke skrive, hvad du fejler). Hvis du underskriver en tro- og love erklæring, som herefter viser sig at være falsk, kan det dog få alvorlige konsekvenser.

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt kræve den på 2. fraværsdag.

Varighedserklæring

 En varighedserklæring er en erklæring fra egen læge, der vurderer hvor længe dit sygefravær forventes at vare. Varighedserklæringen skal ikke angive, hvad du fejler. Din arbejdsgiver kan bede om den, hvis du har været syg i mere end 14 dage, og det er arbejdsgiver, der skal betale for den.

Du har pligt til at deltage i en sygefraværssamtale og/eller samtale om mulighedserklæring

Der kan dog være tilfælde, hvor du er for syg til at deltage i en samtale. Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale med din arbejdsgiver, eller at en sådan samtale kan forværre din tilstand, har du ikke pligt til at afholde samtalen.

Vores socialrådgiver står klar til at hjælpe dig

Vi har både kendskab til sociallovgivningen og til dit fag og arbejdsmarked. Du kan få hjælp i forbindelse med arbejdsskadesager, opfølgning på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, etablering af fleksjob og klagesager.
 

Henvendelse til socialrådgiver Marianne Greve Jensen
mgg@kommunikationogsprog.dk   
Direkte tlf.: 33 48 89 43    

Socialrådgivning

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig, der er langtidssygemeldt

Socialrådgivning

Edit page