Det er tilladt at citere fra andres tekster, og du kan gøre det uden at få tilladelse fra ophavsmanden.

Et citat er lovligt i ophavsretslovens forstand, hvis der er en god grund til at citere, og der citeres i overensstemmelse med god skik. Forudsætningen er dog at værket, du citerer fra, er offentliggjort på lovlig vis

Edit page