OK23

Forhandlingsresultater på AC-området

Den 22. marts 2023 fremlagde forligsmanden en skitse til mæglingsforslag  om fornyelsen af en række overenskomster på det private arbejdsmarked for perioden 1. marts 2023 – 1. marts 2025.

Foruden de mange overenskomster, der er indgået på industriens, transportens og byggeindustriens område fx, er der også en række overenskomster indgået mellem AC-organisationerne – herunder KS og  forskellige arbejdsgivere, hvoraf de fleste er medlem af enten Dansk Industri eller Dansk Erhverv. Det drejer sig om følgende virksomheder:

Forhandlingsresultaterne indenfor ovenstående områder sendes nu til urafstemning blandt medlemmerne, ansat på de enkelte virksomheder med svarfrist til KS d. 10. april 2023 kl. 20.00. De berørte medlemmer får tilsendt en særskilt mail via Survey Xact med en stemmeseddel og link til hvert forhandlingsresultat.

Den 12. april kl. 10 skal forligsmanden have alle afstemningsresultater. Hvis et flertal blandt både arbejdsgivere og lønmodtagere stemmer for forligsmandens mæglingsforslag – hvor altså blandt andet ovenstående overenskomstresultater indgår – betyder det, at de nye overenskomster er vedtaget og gælder for den aftale overenskomstperiode.

Har du spørgsmål til ovenstående – så skriv til juridisk konsulent Jette Snoer – jes@kommunikationogsprog.dk

Edit page