/files/assets/ks-repraesentantskabet-grafik.png

Repræsentantskabet

I 2023 er der valg til KS’ repræsentantskab. Det er her du som medlem kan gøre en forskel for dig selv, for de andre KS-medlemmer og for KS. Det gør du ved at stille op som repræsentant.

Vil du have medindflydelse på KS i fremtiden? Kunne du tænke dig et stærkt netværk med andre frivillige KS’ere? Har du en sag som du synes, det er særlig vigtigt at KS har fokus på?

Så har du muligheden her.

2023 er valgår i KS. Det betyder at der skal vælges 47 KS-medlemmer til at sidde i vores repræsentantskab. Som medlem af repræsentantskabet i KS repræsenterer du KS-medlemmerne i det, der er KS' øverste myndighed, og du er med til at udvikle vores fælles fagforening på deres vegne.

Det er repræsentantskabets primære ansvar at:

  • Fastsætte hvad KS kan og skal – blandt andet gennem vedtagelsen af budgettet

  • Diskutere de fokusområder, der er vigtigst og hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra

  • Vælge KS’ hovedbestyrelse og forperson

  • Beslutte, hvad det skal koste at være medlem

Hvorfor være en del af repræsentantskabet?

Du får erfaringer med ledelse af en politisk organisation. Du er med til at lægge retningen for KS’ arbejde på den korte og den lange bane, både som organisation, på de områder, vi arbejder med politisk og hvordan vi forholder os til medlemmernes fag, løn og arbejdsvilkår.

Og du får et netværk blandt andre engagerede KS’ere.


Dorrit Chris Nielsen, medlem af KS’ repræsentantskab siden 2018

”Jeg interesserer mig for arbejdsmarkedspolitik, og i repræsentantskabet får jeg indblik i arbejdsvilkårene inden for mit fagområde og en mulighed for at påvirke og bakke op om dem, der repræsenterer mig på arbejdsmarkedet.”

Dorrit er kommunikationsmedarbejder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet

Kasper Pedersen, medlem af KS’ repræsentantskab siden 2020

”Det vigtigste for mig er at kunne udvikle sociale og faglige kompetencer. Det styrker mig både personligt og professionelt at være sammen med andre på tværs af faglige felter.”

Kasper arbejder som markedsføringsansvarlig

Sådan stiller du op som repræsentant

Der er flere måder at blive valgt ind i repræsentantskabet på.

Du kan stille op på en eksisterende liste.

Ved sidste valg var der 4 opstillede lister:

  • Nyt KS

  • Offentligt ansatte

  • De studerende

  • Seniorlisten

I øjeblikket eksisterer kun 'Nyt KS'.

Både aktive medlemmer, studerende og seniorer kan stille op på en liste. Er du interesseret i at høre mere eller vil du stille op på listen, skal du blot række ud til konsulent Jørgen Chr. Nielsen på jcn@kommunikationogsprog.dk.

Du kan fremsætte et forslag til en ny liste.

Hvis du har et særligt fokus som du synes KS skal arbejde for, har du også mulighed for at fremsætte et forslag til en ny liste, som ved underskrift er bakket op af minimum 15 stemmeberettigede medlemmer. Opstillingslister skal meddeles til sekretariatet senest 15. september. Vil du vide mere om, hvordan man stiller op med en ny liste, kan du kontakte konsulent Jørgen Chr. Nielsen på jcn@kommunikationogsprog.dk.

Du kan stille op på en generalforsamling i din region.

Regionerne holder generalforsamling i september, og hver region kan vælge to repræsentanter. Alle aktive medlemmer kan stille op. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive valgt i din region, kan du kontakte regionsbestyrelsen i din region.

Læs mere om de eksisterende lister her

/files/assets/rep-billede.png

Medlemmer i det nuværerende repræsentantskab

Edit page