Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KS' øverste myndighed. Repræsentantskabet beskæftiger sig blandt andet med KS' budgetter, aktivitetsniveau, kontingentfastsættelse, samt hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra. Hvert andet år vælger KS-medlemmerne det repræsentantskab, der skal lede KS i den kommende toårs-periode. Det næste valgår er 2023.

Repræsentantskabet i Kommunikation og Sprog er sammensat af

 • 32 aktive medlemmer, der vælges på liste

 • to aktive medlemmer, som vælges i hver region

 • fire studentermedlemmer, der vælges på liste

 • et seniormedlem, der vælges på liste.


Sådan bliver du valgt ind i regionen
Hvis du ønsker at blive valgt til repræsentantskabet, kan du stille op på generalforsamlingen i din region i valgåret. Regionerne holder generalforsamling i september, og hver region kan vælge to repræsentanter. Alle aktive medlemmer kan stille op. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive valgt, kan du kontakte din region.

Sådan bliver du valgt ind på liste
Ønsker du at stille op på liste, skal du fremsætte et forslag til en liste, som ved underskrift er bakket op af minimum 15 stemmeberettigede medlemmer. Både studerende, seniorer og aktive medlemmer kan stille op på liste. Opstillingslister skal meddeles til sekretariatet senest 15. september i et valgår. Vil du vide mere om, hvordan man stiller op på en liste, kan du kontakte formanden for valgudvalget, Jacob Suhr på jsu@kommunikationogsprog.dk.

Medlemmer i Repræsentantskabet

Nyt KS                                                       

 • Cathrine Holm-Nielsen - forperson

 • Andreas Jacob Lindberg Reime                                                                        

 • Cecilie Larsen                                                       

 • Charlotte Christensen                                                                                                            

 • Chris Fedders                                                                                                                        

 • Christina Odgaard Hjortshøj                                                                                                  

 • Dorthe Holm Larsen                                             

 • Heidi Juul Bundgaard Sørensen                                                                        

 • Helene Borgen Markussen                                                         

 • Henriette Muhlig Andersen                                                                                                   

 • Jakob Dahl Klausen

 • Kamilla Sarossy                                                                          

 • Kasper Pedersen                                                                        

 • Katrine Rudbeck Japsen                                                                                                         

 • Lill Heile Bertelsen Christensen

 • Louise Ravnkilde                                                                                              

 • Lykke Kragh Ellefsen                       

 • Maiken Møller Balslev                                          

 • Maj-Britt Kristensen

 • Malou Wium Buus 

 • Mette Rittmeyer

 • Michaell Møller                                                                                               

 • Nanna Häu

 • Peder Skov Pedersen                                                                                      

 • Sofie Thaarup

 • Vibeke Albjerg                                                                            

 • Vivi Hedelund Arens                                                                                                              

 

Offentligt ansatte                                                                                                                             

 • Claus Gravgaard Sørensen                                                                                                     

 • Camilla Kristensen                                                                                                                 

 • Ellis Wagner Johansen

 • Dorrit Nielsen                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Studerende                                                          

 • Anna Mølgaard Andersen                                     

 • Henriette Rosenberg Hansen                                                                                                 

 • Louise Holgersen

 • Puk Petersen                                                                        
                                                                                                                                                                  

Seniorlisten                                                                                                                                      

 • Bibiana Paluszewska
                                                                                                                                                                                                                                                     

Region Sjælland                                                                                                                             

 • Marianne Jessing

 • Nikolaj Kristian Carlsen                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

Region Fyn                                                                                                                                    

 • Majken Jaussi                                                                                                                       

 • Maria Louise Mejnborg Lidsmoes                                                                                                               

                                                                                                                                                                  

Region Nordjylland          

 • Sofie Aarup Langballe Sørensen

 • Charlotte Mølgaard Gravesen                                                                        


Region Midtjylland                                                                                                     

 • Anne Rasmussen                            

 • Anne Ledertoug Vogel                                          

 

Region Sydjylland

 • Ingelise Nygaard Jepsen