Politiske udvalg

KS har nedsat to udvalg, der fokuserer på kommunikationspolitik og forhandling i den offentlige sektor.  


/files/assets/Kommunikationspolitisk-udvalg.jpg

Kommunikationspolitisk udvalg

Udvalget er med til at bestemme, hvilke kommunikationspolitiske områder, KS skal fokusere på. Hvad skal vi mene noget om? Og hvad skal vores holdning være?

Udvalget kommer med anbefalinger til hovedbestyrelsen og spiller dermed en vigtig rolle i forhold til at styrke KS’ brand og identitet som den foretrukne faglige forening og fagforening for kommunikationsfolk.

KS FHO

FHO står for Forhandlingsudvalget for den Offentlige sektor. Udvalgets formål er at forbedre vilkårene for de offentligt ansatte KS’ere, deres tillidsrepræsentanter og klubber.

Det sker især i forbindelse med

  • overenskomstforhandlingerne, hvor udvalget foreslår krav og vurderer forhandlingsresultater  

  • afholdelse af årlige seminarer for KS’ tillidsrepræsentanter

  • at udvalget tager stilling til aktuelle problemstillinger på det offentlige arbejdsmarked.

Edit page