Om KS

Om KS Kontante fordele
Kontingent

Kontingent

Medlemsgruppe Månedlig betaling Gratis-periode
Lønmodtager eller selvstændig 482 kr. 3 måneder*
Studerende 50 kr. 12 måneder*
Syg, ledig, på barsel 241,- 0

*Gratis-perioden er forudsat, at du ikke har været medlem de seneste to år

Nedsat kontingent

Du kan få nedsat kontingent, hvis du er ledig, på sygedagpenge eller på barselsdagpenge.

Yderligere info om kontingenttyperne

Tilmeld din regning til PBS

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger til PBS
Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og PBS.
Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til PBS.

Tilmeld din KS -regning til Betalingsservice

Betalingsterminerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

Skattefradrag

Du får automatisk fradrag for fagligt kontingent på op til 6000 kroner. 

Læs mere på skat.dk

Edit page