Pressekort

KS udsteder KS pressekort, der gælder for tre år ad gangen.

Kortet fungerer som personlig og professionel legitimation. Kortet giver erfaringsmæssigt adgang til for eksempel udstillinger, pressemøder, interviews med politikere og embedsmænd med mere. Kortet er gratis.

Hvis du ønsker at få et KS pressekort, skal du sende en begrundet anmodning til sekretariatet, att.: Jørgen Christian Wind Nielsen, jcn@kommunikationogsprog.dk.

Hvis du melder dig ud af KS, forpligter du dig til at returnere pressekortet.