20. september 2021

Videre med KS Syd

/files/assets/news/ks-syd-credits.jpg

Se hvad bestyrelsen i KS Syd har på programmet i den kommende tid.

Da KS Syd holdt generalforsamling for nyligt kunne formand Lise Nygaard Jepsen blandt andet fortælle, at arbejdet i det forgangne år desværre har været ramt af corona-situationen, men bestyrelsen har dog trods alt formået at mødes online til bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsesarbejdet har været holdt ved lige.

Lise takkede bestyrelsen for samarbejdet og nævnte også de kommende arrangementer i regionen, som er følgende:
06.10.2021 Gå glad på arbejde, Kolding – udsat fra 09.11.2020
08.11.2021 Brug dine introverte kompetencer og bliv en stærk netværker med Camilla Lærke Lærkesen – udsat fra 29.04.2020
24.11.2021 Virksomhedsbesøg hos Migges Bageri (Sønderborg)

Valg
Bestyrelsesmedlemmerne Chris Fedders og Michaell Møller blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Valg af op til 4 suppleanter til bestyrelsen: Charlotte Julie Skaaning ønskede genvalg og blev valgt.
Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til forbundets repræsentantskab: Lise blev valgt som Region Syds repræsentant til forbundets repræsentant.
Der var ikke yderligere kandidater til ledige repræsentantpost eller suppleantposterne, så de er ubesatte.

Edit page