10. januar 2018

Vi finder os ikke i sexchikane

#Metoo-kampagnen sætter verdensomspændende fokus på sexchikane, men hvad kan du egentlig gøre, hvis du føler dig udsat eller er vidne til sexchikane, og hvem kan du tale med? Ved du, om din arbejdsplads har formuleret en politik? Og hvornår er der egentlig tale om sexchikane?

’Men enhver ku' se at det var sexchikane
enhver ku' se at det var sexchikane
put cheferne under den kolde hane
vi finder os ikke i sexchikane.’


Da Shu-bi-duas sang ”Sexchikane" modtog prisen for "Årets Dansk Hit" ved Danish Music Awards i 1993, var sexchikane på dagsordenen, og med #metoo er debatten blusset op igen. Kvinder i hele verden stiller sig frem og fortæller om, hvad de har været udsat for, og det viser, at problemet ikke er bekæmpet endnu.

’Vi har en lovgivning, der allerede er lige til at gå til, når det gælder sexchikane. Og faktisk har rigtig mange virksomheder en politik på området, men i lighed med de mange ”politikker” på det psykiske arbejdsmiljøområde er den ofte mere en tilkendegivelse af, at ”vi har gjort noget” og ”vi tolererer ikke nogen former for chikane, herunder sexchikane” – uden at det egentlig følges op. "Ligesom dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning ofte rammer individuelt og foregår i det skjulte, gælder det samme jo for sexchikane," fortæller juridisk konsulent i KS Susanne Sloth.

Formålet med at have en klar politik på området er at markere, at virksomheden tager klart afstand fra sexchikane og samtidig anviser retningslinjer for forebyggelse og tiltag, hvis det optræder.

Det skal være en politik, som ledere og ansatte kender, og som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant skal man altid reagere hurtigt og kontant ved mistanke om sexchikane, så det er også relevant at medvirke ved udarbejdelsen til politikken på området.

En sådan politik bør centrere sig om emner som:
• Sexchikane tolereres ikke
• Sexchikane kan medføre afskedigelse af krænkeren
• Ingen skal finde sig i sexchikane
• Hvem skal man henvende sig til (mindst to muligheder)
• Alle skal kende virksomhedens politik – ikke mindst lederne
• Politikken bør med mellemrum drøftes i SU eller arbejdsmiljøudvalget
• Den øverste ledelse inddrages altid ved mistanke om og ved indberetning om sexchikane
 
"Under alle omstændigheder er det imidlertid virkelig vigtigt, at du får sagt fra i tide, hvis du føler dig udsat for det, og at du får delagtiggjort din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant, KS, en kollega eller en anden chef i det, du er udsat for. Jo længere tid der går, jo værre bliver situationen – og følgerne kan blive svære at rette op på. Det er alt for tungt at gå med alene, og det er vores erfaring i KS, at man allerede bliver hjulpet godt på vej ved at dele det med andre," siger Susanne Sloth.

KS har gennem tiden haft en del sager om sexchikane, og i store træk kan vi konkludere, at arbejdsgiverne handler prompte og kontant i de sager, hvor beviserne har været tydelige. Ofte med afskedigelse, sågar bortvisning af chefer og med eventuelle godtgørelser til KS-medlemmet til følge.

"Der har været sager, hvor det har været en kollega, der har udøvet sexchikane mod et medlem, men vi har også haft en del sager, hvor det har været en mellemleder, der har misbrugt beføjelser over for en ansat. Der bliver set med langt større alvor på chefers misbrug af deres stilling til at være nærgående over for en ansat. Når man vurderer sagerne, betyder alder også noget, idet man vurderer, at en helt ung ansat har sværere ved at sige fra over for en chef end en mere erfaren ansat," siger Susanne Sloth.

Fakta: Sexchikane
Sexchikane er defineret i Ligebehandlingslovens § 1, stk. 6 og ligestillingslovens § 2a, stk. 3.
Ligebehandlingsloven dækker sexchikane på arbejdsmarkedet. Ligestillingsloven dækker sexchikane i det øvrige samfund.
Desuden siger Arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiverens ansvar, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Sexchikane er, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Sexchikane er forbudt på arbejdsmarkedet. Bliver en arbejdstager udsat for sexchikane, kan han eller hun kræve en godtgørelse fra den person, der har udøvet sexchikanen. En arbejdsgiver kan blive ansvarlig for sexchikane udøvet af en ansat, hvis arbejdsgiveren ikke griber ind, så snart vedkommende bliver bekendt med sexchikanen. Forebyggelse af sexchikane indgår i arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde.
Udenfor arbejdsmarkedet er sexchikane også forbudt. Alle, der bliver udsat for sexchikane, kan rejse krav om godtgørelse mod den, der har udøvet sexchikanen.

Edit page