25. august 2021

Valg til KS’ repræsentantskab

I år skal der vælges repræsentanter til KS’ øverste ledelse, Repræsentantskabet.

Repræsentantskabet fastlægger blandt andet KS’ fremtidige strategi og træffer beslutninger om KS’ økonomi. Det er også repræsentanterne, som vælger KS’ formand og hovedbestyrelse, som udgør den daglige ledelse af KS.
Der er op til 47 medlemmer af Repræsentantskabet, som mødes en gang årligt i november måned.

Du kan være med i de demokratiske beslutninger, enten ved at stille op på generalforsamlingen i din region i løbet af september måned eller på en af listerne nedenfor.
Hver region vælger to repræsentanter og to suppleanter, så kontakt din regionsformand, hvis du har lyst til at stille op på regionens generalforsamling.

Du kan også stille op på en af listerne nedenfor eller danne din egen liste (37 af 47 repræsentanter vælges på lister.)

Nuværende lister:
Nyt KS ved Per Lindegaard Hjorth plh@kommunikationogsprog.dk
Offentligt ansatte ved Claus Gravgaard Sørensen claus.gravgaard@gmail.com
Seniorlisten ved Bibiana Paluszewska Bibiana.paluszewska@gmail.com. Seniorlisten vælger en repræsentant.
Listen studerende ved Anna Mølgaard anna.ma.am@hotmail.com vælger fire repræsentanter

Deadline for opstilling på liste er den 15. september 2021.
Kontakt juridisk konsulent Kirsten Olsen på 33488944 eller mail:kio@kommunikationogsprog.dk, hvis du vil vide mere om valgprocessen.

Edit page