27. september 2022

Foto: Nathan Dumlao

Uddannelsesudspil ændrer din uddannelse markant

Fremover skal halvdelen af de studerende tage deres kandidat på bare et år, hvis det står til regeringen. ”Det kommer til at have en pris, både for samfundet og for de studerende,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

 

Regeringen lægger under overskriften ’Danmark kan mere III’ op til en markant ændring af de videregående uddannelser, ikke mindst inden for humaniora og samfundsfag. Hvis det bliver, som regeringen foreslår, vil vi fremover komme til at opleve, at uddannelsesniveauet for mange studerende sænkes fra en femårig til en tre- eller fireårig uddannelse.

”Selvom der også er nogle gode takter i forslagene – flere undervisningstimer, mere vejledning og øget samarbejde med erhvervslivet om uddannelsernes indhold for eksempel - så kommer det til at have en pris, både for samfundet og for de studerende. Hvis man på den måde vælger at gøre kandidatdelen kortere, kan man så være sikker på, at de studerende bliver klædt godt nok på til at skulle ud i erhvervslivet? Og hvordan vil man få plads til praktik og udveksling?”, spørger Cathrine.  

”I bund og grund er spørgsmålet, hvordan vi i Danmark kommer til at kunne mere, når vi skærer i uddannelserne. Især hvis vi går på kompromis med den vigtige nye viden og ballast som de studerende kommer ud på arbejdsmarkedet med,” siger Cathrine.

Universitetsuddannelserne er i de senere år blevet skåret ned med blandt andet færre uddannelser, mindre konfrontationstid, mindre vejledning og øget stress hos de studerende til følge.

Cathrine opfordrer til, at der investeres i uddannelse og forskning. Og at man på dét grundlag går videre med nogle af de gode forslag, som ligger i regeringens udspil. Det er dét, der er brug for, for at vi sikrer, at de studerende er parate til at give deres bidrag til erhvervslivet og dermed samfundet, så vi skaber vækst og beskæftigelse på sigt.

Edit page