20. marts 2019

TryghedsGruppen udbetaler bonus

/files/assets/news/ikke-navngivet-0.jpg

Har du dine forsikringer hos Tryg, får du udbetalt 8 procent bonus i år.

Som kunde i forsikringsselskabet Tryg får du udbetalt bonus af Tryghedsgruppen. Hvert år i marts beslutter TryghedsGruppens repræsentantskab hvorvidt der skal udbetales bonus og hvilken procentsats, de udbetaler på baggrund af TryghedsGruppens overskud året før.

Bonus har de seneste 4 år været på 8 % af den samlede årlige pris for de forsikringer, du har hos Tryg. Dog er der en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kroner (før skat). Beløb under 75 kroner (før skat) bliver ikke udbetalt, da administrationen for udbetalingen overstiger bonusbeløbet.

Bonus i 2019

Samlet årlige pris for dine forsikringer (eksl. afgifter mv.)Bonus 8 % (før skat)
938 kr.75 kr.
1.500 kr.120 kr.
5.000 kr.400 kr.
10.000 kr.800 kr.
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.

Hvem får bonus?

Du får udbetalt bonus, hvis du har dine forsikringer hos Tryg.

For at få bonus skal du:

  • Være kunde hos Tryg den 31. december året før udbetalingen og

  • Være kunde hos Tryg på beslutningstidspunktet i marts og

  • Have fast bopæl i Danmark.

Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du har haft hos Tryg i året før bonusudbetalingen. Har du for eksempel forsikringer hos Tryg fra den 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud af prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

Hvem er TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Gruppens formål er at skabe værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. TrygGruppen er demokratisk ledet, og det medlemsvalgte repræsentantskab er TrygGruppens øverste myndighed.

Edit page