10. marts 2022
/files/assets/3partsaftale.jpg

Trepartsaftale om seksuel chikane skal fremme en sund kultur på arbejdspladser

Ligestillingsminister, Trine Bramsen, har givet udtryk for hvor stærk og vigtig en aftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter med den nye aftale om seksuel chikane. Det er ikke kun hende, der er positivt stemt. I KS deler vi holdningen og glæder os over initiativet.

”Aftalen sender et vigtigt signal om, at seksuel chikane ikke accepteres på danske arbejdspladser – eller noget andet sted i samfundet. I KS er vi dog samtidig meget bevidste om, at det kommer til at kræve en gennemgribende kulturændring, som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. Aftalen har heldigvis format til at blive et rigtig godt afsæt for den videre indsats på arbejdspladserne,” siger forperson i KS Cathrine Holm-Nielsen.

Aftalen indeholder også fokus på de lovmæssige rammer for eksempel med en tydeliggørelse af arbejdsgivers ansvar efter Ligebehandlingsloven samt de ansattes forpligtelse til også at bidrage til at forebygge og håndtere seksuel chikane i arbejdet. Til aftalen knytter sig en række initiativer – 17 i alt. Nogle er mere konkrete end andre – men de har alle til formål at understøtte arbejdet med at modgå seksuel chikane på arbejdspladser.

Vil du læse hele aftalen og de 17 initiativer, kan du finde dem her.

I KS står vi altid klar, hvis du er udsat for chikane på din arbejdsplads, eller til at guide hvis du oplever, at andre bliver udsat for det – skriv til info@kommunikationogsprog.dk eller ring til os på 3391 9800.

Edit page