20. januar 2021

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher

/files/assets/news/corona-1-credits.jpg

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationen, indtil de skærpede restriktioner ophører. Virksomhederne kan igen varsle ferie svarende til en feriedag per måned for medarbejdere på lønkompensation. Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte er også blevet forlænget.

Parterne i trepartsaftalen er udover forlængelsen af lønkompensationen enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation.

Der afholdes dog 1 feriedag m.v. i løbet af de første 21 fulde kalenderdage man er hjemsendt med lønkompensation, dvs. hjemsendes man under 21 dage afholdes der ikke feriedage m.v. Dette vil gælde indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører.

Man kan dog maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage m.v. i perioden omfattet af denne aftale – dvs. det afhænger af, hvor længe, aftalen løber/der er skærpede restriktioner.
Arbejder man deltid eller er arbejdstiden fordelt på en måde, hvor der ikke arbejdes 5 dage om ugen, skal man bidrage forholdsmæssigt.

Det forudsættes, at allerede varslet eller aftalt ferie m.v., som er fastlagt forud for den 17. januar, afholdes som planlagt og indgår i de dage, som man efter denne aftale er forpligtet til at afholde.
Er man på sin arbejdsplads omfattet af en aftale om lønnedgang som en konsekvens af covid-19 fratrækkes ikke feriedage m.v. i den lønkompenserende periode.

Barselsdagpenge

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte er også blevet forlænget nu frem til 31. marts 2021.
Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet. Forældrene skal ikke bruge deres feriedage, inden de kan benytte ordningen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er fortsat enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt i forhold til at imødekomme behovet for pasning af barnet.

Særligt udsatte

Hvis man tilhører gruppen af personer i særlig risiko ved smitte med corona, kan man få sygedagpenge i den periode, man ikke kan møde på arbejde på grund af smittefaren. Ordningen omfatter også lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko ved smitte med covid-19. Arbejdsgivere, der betaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Det kræver dog, at det ikke kan løses ved at arbejdsopgaver eller arbejdspladsen tilpasses, og at arbejdet ikke kan laves hjemmefra.


Kontakt KS her. Vi er klar til at rådgive dig.

Edit page