21. april 2021

TR-portræt: Hvor meget skal man være varme hænder, når man er ansat til at være hoved?

/files/assets/news/christina-lykkegaard2-1-credits.jpg

Interview med Christina Ben-Yedidia Lykkegaard, 35, der er tillidsrepræsentant for cirka 20 akademikere i Københavns Kommune.

Christina Ben-Yedidia Lykkegaard, 35, er tillidsrepræsentant for de cirka 20 akademikere, der er ansat i den enhed i Københavns Kommune, der hedder Kultur Ø, som dækker kulturinstitutionerne på Østerbro, Christianshavn og i Indre By. Det er institutioner som for eksempel biblioteker, idrætsanlæg og kulturhuse.
Her er hun ansat som kommunikationsredaktør og har været i huset siden 2013.

Christina har altid deltaget aktivt i for eksempel bestyrelsesarbejde og har oplevet det som en god måde at lære noget nyt på.
”Jeg tænkte, at TR-jobbet også ville være en måde at lære noget nyt på, men jeg er også ret interesseret i ledelse, og TR-arbejdet er en vej til at lære noget om organisationen, være tæt på ledelsen, men også til at blive bedre til at forhandle. For eksempel har jeg adgang til relevante kurser i konflikthåndtering, argumentation, forhandling og så videre,” siger hun. 

De 20 medarbejdere er spredt for alle vinde, idet de sidder mange forskellige steder i enheden, og det viste sig, at det er vidt forskelligt, hvordan de for eksempel går til lønforhandlinger i de forskellige enheder, og der var også ret store niveauforskelle som skulle udlignes, da Christina tog fat i TR-arbejdet.

Løn og organisation er i fokus
”Jeg kom meget hurtigt i gang med den del, der handler om lønforhandlinger, for der var lønforhandlinger lige inden jeg gik på barsel og igen, da jeg vendte tilbage. Men jeg har også været koblet op i forhold til arbejdet med vores organisationsstruktur. Lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvilken rolle akademikerne har i vores organisation, for der er er kommet ret mange af os. Det handler for eksempel om hvor meget man skal være varme hænder, når man er ansat til at være hoved. Jeg har sparret med forskellige kolleger og med vores TR fra 3F, men jeg har også brugt KS’ rådgivning i situationer, hvor jeg har været i tvivl om noget,” fortæller hun.

Christina har en god kontakt med den tætteste leder og det betyder, at det bliver nemmere at finde frem til et kompromis, når der forhandles.
”En af de store udfordringer lige nu er, at man ikke gør brug af stillingskategorierne special- og chefkonsulent, og eftersom det er et generelt problem i forhold til akademikernes indflydelse og karriereudvikling, er det noget, vi arbejder med.”

Christina blev TR-suppleant i 2018, men overtog posten, indtil hun gik på barsel i november 2019, og hun er fortsat, efter hun vendte tilbage fra barsel. Hun er den eneste KS’er på arbejdspladsen, idet de øvrige akademikere er organiseret forskellige steder.
”Men det har ikke den store betydning for mig. Problemstillingerne er fælles for alle akademikerne her, og jeg er bare glad, når nogle forhandlinger lykkes. Det er en stor tilfredsstillelse for mig,” slutter Christina Lykkegaard.

Edit page