15. maj 2018

Tiltrængt forbedring af de supplerende dagpenge

Endelig har politikerne lyttet og de vil nu sørge for, at det som ledig også efter 1. oktober kan betale sig at tage småjob eller freelancearbejde.

’Politikerne har lyttet til den massive kritik der har været og vil nu ændre den uhensigtsmæssige regel om supplerende dagpenge, der skulle være trådt i kraft 1. oktober, så det kan betale sig at tage småjob eller freelancearbejde. Det er noget vi har kæmpet for siden dagpengereformen trådte i kraft, og det er positivt, at politikerne er lydhøre over for kritik og gode argumenter,’ siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Konsekvensen er, at den nuværende overgangsordning for supplerende dagpenge gøres permanent. Ellers var det planen, at der pr. 1. oktober 2018 skulle træde nye regler i kraft, som ville betyde, at havde man opbrugt de supplerende dagpenge, og fået blot en dags arbejde hen over et månedsskifte, ville man også miste de normale dagpenge i hele den måned.

Det ville betyde, at nogle lønmodtagere ville blive på dagpenge og fravælge job af kortere varighed og det passede ikke særlig godt med reformens grundtanke om, at det skal kunne betale sig at tage ekstra arbejde.  Med permanentgørelsen af de nuværende regler betyder det, at den arbejdsløse blot skal trækkes i dagpengene for den uge, hvor vedkommende er i beskæftigelse og ikke miste dagpengene for resten af måneden.

Edit page