19. november 2019

Tikkende bombe under arbejdsmiljøet

/files/assets/news/jeremy-thomas-credits.jpg

Trivsel og sikkerhed forringes i mange danske virksomheder i disse år efter en dom, der blev afsagt i 2017, og som tillader virksomheder, hvor der ikke er indgået overenskomst, at afskedige arbejdsmiljørepræsentanter. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanter i disse virksomheder ikke længere har den beskyttelse mod opsigelse, som er en forudsætning for, at de kan og tør gå i dialog med ledelsen.

”Når arbejdsmiljørepræsentanterne ikke har et værn mod afskedigelse, får det direkte konsekvenser for arbejdsmiljøet for alle medarbejdere i virksomheden, for man må regne med, at dialogen med ledelsen ikke længere vil være så åben om problemerne, som det er nødvendigt for at sikre et godt arbejdsmiljø,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth, som opfordrer beskæftigelsesministeren og arbejdsgiverne til at gå i dialog med de faglige organisationer for at finde en løsning.

KS’ hovedorganisation Akademikerne har udarbejdet en undersøgelse blandt 166 arbejdsmiljørepræsentanter uden en overenskomstmæssig dækning, og 85 procent af dem svarer, at den særlige beskyttelse er enten meget vigtig, vigtig eller i nogen grad vigtig for dem at have, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.

Desuden overvejer 8 af 10 arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med et dårligt psykisk arbejdsmiljø at stoppe med deres hverv.

Og dermed er konsekvenserne af dommen en tikkende bombe under arbejdsmiljøet i virksomheder uden overenskomst.

Der er nu gået to år siden dommen, uden at der er fundet en løsning på, at virksomheder uden overenskomster nu må fyre deres arbejdsmiljørepræsentanter, som det passer dem.

”Alligevel er vi indtil nu kun blevet mødt med skuldertræk hos Dansk Arbejdsgiverforening og i Beskæftigelsesministeriet på vores opråb om, at der selvfølgelig på hele arbejdsmarkedet skal ens muligheder for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø. Nu må Dansk Arbejdsgiverforening og Beskæftigelsesministeriet også til at anerkende problemet,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Det siger sig selv, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke kan udføre deres arbejde ordentligt, hvis de er bange for at blive fyret, hvis de kommer i konflikt med ledelsen. Uden et ordentligt grundlag for arbejdsmiljøindsatsen mister alle en vital mulighed for at kunne påvirke deres eget arbejdsmiljø,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen er indkaldt til samråd den 4. december om fyring af arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst.

Akademikernes arbejdsmiljørepræsentantundersøgelse
• 62 pct. af de arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke har den særlige beskyttelse, overvejer i meget høj, høj eller nogen grad at lade være med at genopstille
• 46 pct. af de arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke har den særlige beskyttelse, overvejer i meget høj, høj eller nogen grad at stoppe som arbejdsmiljørepræsentant
• 82 pct. af arbejdsmiljørepræsentanterne tror i meget høj, høj eller nogen grad, at den manglende beskyttelse kan medføre, at andre fremover fravælger at stille op til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant
Særligt for arbejdspladser med dårligt psykisk arbejdsmiljø
• 9 ud af 10 arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat på arbejdspladser, hvor der er et dårligt forhold til ledelsen overvejer i meget høj, høj eller nogen grad ikke at genopstille
• 9 ud af 10 arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat på en arbejdsplads med et dårligt psykisk arbejdsmiljø, overvejer at stoppe som arbejdsmiljørepræsentant

Edit page