12. september 2022

Survey til alle statsansatte på 55 år+

/files/assets/survey.jpg

Hvad er 55 år+ statsansattes muligheder og barrierer for kompetenceudvikling? Det bliver undersøgt nu.

I denne uge sendes et spørgeskema ud via e-boks til statsansatte medarbejdere over 55 år. I alt bliver der sendt spørgeskema ud til 51.000 statsansatte over 55 år. Lederne får et separat spørgeskema tilsendt senere i denne måned. Afsenderen er Det Nationale Center for Arbejdsmiljø.

Surveyen skal indsamle viden om muligheder, motiver og barrierer for kompetenceudvikling for statsansatte i aldersgruppen. Det er et led i en tværgående indsats aftalt ved OK21, som har til formål at undersøge 55+ statsansattes muligheder og barrierer for kompetenceudvikling. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af et etnografisk forskningsprojekt, som involverer konkrete arbejdspladsstudier.

Det er hensigten, at undersøgelsen skal give brugbare indsigter i forhold til det fremadrettede arbejde med 55+ ansattes kompetenceudvikling. Vi har en interesse i at få så høj svarprocent som muligt, så hermed en opfordring til at besvare spørgeskemaet.

Du kan læse mere om projektet her.

Edit page