15. december 2021

Store lønstigninger til de privatansatte KS’ere

/files/assets/news/lonstat-1-credits.jpg

KS' nye lønstatstik viser, at de privatansatte KS’ere i gennemsnit havde en lønstigning fra 2020 til 2021 på 5,2% og det er det højeste i årevis. De offentligt ansatte steg i gennemsnit 3,4%.

KS’ernes lønstigninger i den private sektor har virkelig taget fart. Det viser besvarelserne af spørgeskemaet, som 32,1% af jer har besvaret i oktober 2021.

  • De privatansatte KS’ere havde i gennemsnit en lønstigning fra 2020 til 2021 på 5,2 % (mod 4 % året før og 4,9 % det foregående år)

  • For de unge er lønstigningerne endnu mere markante: Dem der afsluttede deres uddannelse i 2020 og efterfølgende blev privatansat fik i gennemsnit en lønstigning på 8,1 %, mens den tilsvarende lønstigning for de KS’ere, der dimitterede i 2015-2019 er på 7,9 %.

Der er naturligvis rigtig mange årsager til lønstigningerne. Kigger vi ned i tallene fra spørgeskemaundersøgelsen og kombinerer med oplysningerne fra den faglighedsundersøgelse, vi lavede i begyndelsen af 2021, er der dog nogle hovedpointer:

  • KS’erne flytter sig. Hver femte privatansatte har fået nyt job inden for det seneste år. Og det giver oftest også mere i lønningsposen

  • KS’erne påtager sig nye opgaver. Opgaver inden for projektledelse/projektkoordinering, rådgivning og virksomhedsstrategi fylder stadig mere. KS’erne arbejder mere og mere strategisk og har et stigende fokus på det digitale og dataanalytiske. Alt sammen opgaver i stillinger, der typisk er  højere aflønnet.

De offentligt ansatte
For de offentligt ansatte viser lønstatistikken en mere afdæmpet lønudvikling. Fra 2020 til 2021 lå den på i gennemsnit 3,4 % - det er lavere end sidste år og lidt mere end det foregående år. Forklaringen her skal blandt andet findes i, at de generelle lønstigninger, som aftales ved overenskomstforhandlingerne, var relativt lave i det forgangne år. Men der foreligger en aftale om, at de stiger senere i indeværende overenskomstperiode. Og via den såkaldte reguleringsordning, vil de privatansattes lønstigninger også smitte af på de offentligt ansattes lønninger senere.
For alle grupper har der – i gennemsnit – været tale om en ganske markant reallønsfremgang i løbet af det sidste år.
Vi forventer, at Lønberegneren på vores hjemmeside vil være opdateret lige op mod jul/umiddelbart efter nytår, og LØNmagasinet vil være klar i løbet af januar.
Som altid står KS klar med råd, vejledning og sparring. Kig på de mange andre værktøjer til lønforhandlingen, som vi har liggende på hjemmesiden. Og kontakt ikke mindst sekretariatet for konkret rådgivning og sparring.

Til slut: STOR tak til alle, der har bidraget til lønstatistikken.

Edit page