9. marts 2020

Stor interesse for lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø

/files/assets/news/lederuddannelse-i-psykisk-arbejdsmiljo-nyesteny-0.jpg

Den nye lederuddannelse skal styrke statslige ledere i at forebygge og håndtere psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdspladser.

Siden uddannelsen lagde fra borde i november 19, har der været stor tilslutning, og der er allerede åbnet tilmelding for et fjerde hold. Og hvor er det glædeligt, at så mange ledere inden for det statslige område, har interesse i at højne arbejdsmiljøet.

Idéen til uddannelsen kom oprindeligt fra KS egen side og blev til som led i OK18 på det statslige område.  Mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten.

Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. For med trivsel på arbejdspladsen, øges produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, og sygefraværet falder.

Også hos Akademikerne, som KS er medlem af, glæder man sig over, at den nye lederuddannelse har set dagens lys. Akademikernes formand, Lars Qvistgaard siger:

"Vi mener, at det er nødvendigt og helt centralt med lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi er derfor stolte af, nu at kunne tilbyde denne lederuddannelse sammen med de øvrige parter på det statslige område” siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Uddannelsen tager udgangspunkt i ledernes hverdag

Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode.

Mellem kursusdagene vil der være netværksmøder, som faciliteres af en af uddannelsens undervisere, hvor lederne får mulighed for at hente inspiration og sparre, så de lettere kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag.

Er du leder i staten, eller har du måske en chef, som ikke er opmærksom på uddannelsen? Så er der mulighed for tilmelding til hold 4 med start den 10. september. Find info og tilmeld dig her.

Edit page