8. december 2021

Stor arbejdsmængde og tidspres? Ny kampagne hjælper dig på vej

/files/assets/news/stress-credits.jpg

Det kan være ok at have travlt på jobbet, men hvis arbejdspresset er højt i længere tid, kan det gå ud over helbredet og for eksempel føre til stress. En kampagne skal udbrede kendskabet til ny vejledning om netop det.

Stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet kan indebære en risiko for dit helbred. Arbejdstilsynet har nu udarbejdet en ny vejledning, som dels skal hjælpe virksomhederne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, dels skal hjælpe med at forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft den 30. september 2020, og lige siden har vi i KS ventet i spænding på, at selve vejledningen til bekendtgørelsen skulle komme.
Nu er den så klar, og det er vigtigt, fordi vejledningen er selve værktøjet, der giver medarbejdere og virksomheder en nemmere tilgang til bekendtgørelsen.

Vejledningen indeholder blandt andet tre gode råd til, hvad du som medarbejder skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre:

  1. Hold øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og den tid, du har til opgaverne. Er der for eksempel vigtige opgaver, som du ikke kan nå at lave, eller har du tit lange arbejdsdage?

  2. Spørg ind til, hvordan dine kolleger har det med deres arbejde. Er der for eksempel nogen, der har et stort arbejdspres og tit springer pauserne over?

  3. Hiv fat i din leder og få hjælp til opgaveløsning og prioritering. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress i samarbejde med medarbejderne.


KS er naturligvis meget tilfredse med, at vi nu har et værktøj, hvor vi med en vejledning i hånden nemmere kan gennemskue og undersøge, om arbejdsgivere lever op til lovens krav, når vi for eksempel har sager om arbejdsrelateret stress.
Især spørgsmålet om balancen mellem det arbejde, der skal udføres og den tid, der er til rådighed til at udføre opgaverne, er interessant for akademikerne.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er kommet nye regler, men at det der har været gældende i Arbejdsmiljøloven nu bliver forklaret i detaljeret grad. Dette er den første vejledning af flere vejledninger der er på vej.


Få mere viden og vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres på at.dk/forebygstress

Edit page